Trả lời kiến nghị cử tri

08:58 - Thứ Sáu, 11/05/2018 Lượt xem: 1277 In bài viết
ĐBP - Cử tri xã Tủa Thàng (huyện Tủa Chùa): Ðề nghị UBND huyện Tủa Chùa xem xét, đầu tư xây dựng kè chắn đá rơi tại bản Tà Si Láng để đảm bảo an toàn cho người dân.

Trả lời: (Văn bản số 23/BC-UBND ngày 19/1/2018 của UBND huyện Tủa Chùa).

Vấn đề cử tri đề nghị là chính đáng, tuy nhiên theo kết quả kiểm tra và khảo sát sơ bộ của các phòng, ban chuyên môn của huyện thì để đầu tư xây dựng hệ thống kè chắn đá rơi tại bản Tà Si Láng cần nguồn kinh phí đầu tư rất lớn (dự kiến khoảng trên 30 tỷ đồng), trong khi đó khả năng cân đối ngân sách huyện hàng năm còn rất hạn chế (nguồn thu chủ yếu của huyện là do ngân sách cấp trên cấp bổ sung trên 95%). Do vậy, trước mắt việc đầu tư xây dựng công trình kè chắn đá rơi tại bản Tà Si Láng là rất khó khăn và chưa có khả năng thực hiện được.

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới UBND huyện sẽ tiếp tục kiến nghị với UBND tỉnh và các sở, ban, ngành quan tâm xem xét bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng hệ thống kè chắn đá rơi tại bản Tà Si Láng đảm bảo an toàn cho người dân yên tâm sinh sống và sản xuất.

- Ðề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành chức năng quan tâm xem xét để 41 hộ dân tái định cư Thủy điện Sơn La thuộc bản Huổi Trẳng, xã Tủa Thàng được hưởng chính sách hỗ trợ sản xuất.

Trả lời: (Văn bản số 23/BC-UBND ngày 19/1/2018 của UBND huyện Tủa Chùa).

Tại Ðiểm a, Khoản 1, Ðiều 26, Quyết định số 02/QÐ-TTg ngày 9/1/2017 Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Thủy điện Sơn La và Thông tư số 80/2007/TT-BNN ngày 24/9/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về hướng dẫn quy hoạch, sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với chế biến, tiêu thụ nông sản và thủ tục hỗ trợ sản xuất đối với các hộ tái định cư Thủy điện Sơn La có quy định một trong các điều kiện để được hỗ trợ sản xuất là các hộ tái định cư phải được giao đất sản xuất. Tuy nhiên 41 hộ dân tái định cư Thủy điện Sơn La thuộc bản Huổi Trẳng, xã Tủa Thàng thuộc diện tự di vén tại chỗ không giao đất sản xuất nên không được hưởng chính sách về hỗ trợ sản xuất.

Mặt khác, theo báo cáo của UBND xã Tủa Thàng trong thời gian vừa qua hầu hết các hộ thuộc 41 hộ dân tái định cư Thủy điện Sơn La thuộc bản Huổi Trẳng đều đã được hưởng chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất (giống cây trồng, vật nuôi, máy mọc sản xuất) từ các chương trình mục tiêu quốc gia.

UBND huyện ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới trên cơ sở các văn bản quy định (nếu có) của Trung ương về chính sách hỗ trợ sản xuất đối với các hộ tái định cư không được giao đất sản xuất, sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện và UBND xã Tủa Thàng tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy định. Ðể nâng cao đời sống nhân dân vùng tái định cư, đồng thời giúp huyện kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc đang gặp phải trên địa bàn, UBND huyện đề nghị Ðoàn Ðại biểu Quốc hội tỉnh, UBND tỉnh tiếp tục kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ sớm ban hành chính sách hậu tái định cư Thủy điện Sơn La.

(Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác