Trả lời kiến nghị cử tri

08:48 - Thứ Hai, 07/05/2018 Lượt xem: 2682 In bài viết
Cử tri phường Thanh Trường: phản ánh việc cấp giấy phép kinh doanh và giấy phép xây dựng tại UBND TP. Ðiện Biên Phủ chưa công bằng và thống nhất, một số trường hợp có cùng điều kiện, cùng đề nghị được cấp phép kinh doanh, xây dựng nhưng có trường hợp được cấp giấy phép, có trường hợp lại không được.

Trả lời: (Văn bản số 25/BC-UBND ngày 19/1/2018 của UBND TP. Ðiện Biên Phủ).

a) Ðối với việc cấp phép xây dựng: UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị thành phố phối hợp với UBND phường Thanh Trường tổ chức kiểm tra công tác cấp phép xây dựng tại tổ dân phố 5 (nơi cử tri kiến nghị trực tiếp). Hiện nay, tại địa bàn tổ dân phố 5 có một số hộ gia đình được thuê đất nông nghiệp đã làm hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng nhà ở trên mảnh đất hộ gia đình thuê. Qua kiểm tra của cơ quan chuyên môn thành phố thì nguồn gốc sử dụng đất là đất nông nghiệp; căn cứ vào các quy định của pháp luật nên UBND thành phố không cấp phép xây dựng nhà cho các hộ gia đình trên được. Tại khu vực tổ dân phố 5 có diện tích đất trồng cây nông nghiệp được cấp phép xây dựng là diện tích đất gần khu vực cầu A1 do UBND tỉnh thu hồi và giao cho doanh nghiệp để xây dựng cửa hàng xăng dầu (giấy phép xây dựng cửa hàng xăng dầu do Sở Xây dựng cấp).

b) Ðối với việc cấp phép kinh doanh: Căn cứ Ðiều 5, Thông tư liên tịch số 21/2015/ TTLT-BKHÐT-BNV về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Ðầu tư thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; việc cấp phép kinh doanh cho các hộ trên địa bàn thành phố giao cho Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố thực hiện. Sau khi nhận được phản ánh của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố, phối hợp với UBND phường Thanh Trường tổ chức kiểm tra theo nội dung phản ánh của cử tri tổ dân phố 5. Tổ công tác đã làm việc với lãnh đạo tổ dân phố 5, tại buổi làm việc đồng chí tổ trưởng tổ dân phố 5 nêu các trường hợp đề nghị cấp giấy phép kinh doanh có cùng điều kiện (1 hộ được cấp, còn 1 hộ không được cấp). Qua kiểm tra 2 hộ kinh doanh: 1 hộ kinh doanh có điều kiện và 1 hộ kinh doanh không có điều kiện.

- Ðối với hộ kinh doanh không có điều kiện, đã được Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố cấp phép kinh doanh, hộ kinh doanh này có địa điểm kinh doanh ổn định theo đúng quy định tại Ðiều 71 Nghị định số 78/NÐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ, hộ kinh doanh này đã kinh doanh đúng mặt hàng theo giấy phép được cấp, hàng tháng đã nộp đủ thuế môn bài, đóng thuế đầy đủ cho Nhà nước, không vi phạm theo luật định.

- Ðối với hộ kinh doanh có điều kiện: là hộ thuê lại mặt bằng để kinh doanh nhưng mặt bằng thuộc quy hoạch dự án khu đô thị Nam Thanh Trường, do vậy Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố chưa cấp phép kinh doanh cho hộ kinh doanh trên. Theo phản ánh của cử tri tổ dân phố 5 hộ kinh doanh có cùng điều kiện nhưng có hộ được cấp và hộ không được cấp giấy phép kinh doanh là chưa chính xác.

(Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác