Xã luận

Phát huy truyền thống Ðiện Biên Phủ anh hùng xây dựng Ðiện Biên phát triển bền vững

08:06 - Thứ Hai, 07/05/2018 Lượt xem: 3531 In bài viết
ĐBP - Ðúng 17 giờ 30 phút ngày 7/5/1954 lá cờ “Quyết chiến quyết thắng” của ta đã phấp phới tung bay trên nóc hầm tướng De Castries, đánh dấu sự thất bại của thực dân Pháp ở Việt Nam. 64 năm đã trôi qua, nhưng chiến thắng Ðiện Biên Phủ vẫn mãi là bản hùng ca tuyệt vời về tinh thần và ý chí quyết chiến, quyết thắng về trí tuệ và bản lĩnh của con người Việt Nam trong đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chiến thắng Ðiện Biên Phủ là một trong những đỉnh cao chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Ðiện Biên Phủ không chỉ đi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Ðằng, một Chi Lăng hay một Ðống Ða của thế kỷ XX, mà còn đi vào lịch sử thế giới như một chiến công hiển hách, đã đột phá vào thành trì của chủ nghĩa thực dân đế quốc. Nó đã đặt dấu chấm hết cho chế độ xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta. Chiến thắng Ðiện Biên Phủ đã chứng minh hùng hồn chân lý: Trong thời đại ngày nay, một nước nhỏ, kinh tế chậm phát triển, nhưng có đường lối chính trị, quân sự đúng đắn, biết phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, được nhân dân tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới đồng tình ủng hộ thì nhất định sẽ đánh bại bất kỳ kẻ thù xâm lược nào.

Trong Chiến dịch lịch sử Ðiện Biên Phủ, Ðảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc Ðiện Biên đã sát cánh cùng đồng bào cả nước nêu cao tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tích cực tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu bằng tất cả tinh thần, sức lực, trí tuệ và của cải, chiến đấu anh dũng, quên mình, nêu tấm gương sáng về tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường, quyết tâm giành chiến thắng; góp phần quan trọng, trực tiếp cùng quân và dân cả nước làm nên chiến thắng Ðiện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Suốt chặng đường xây dựng và phát triển, Ðảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc Ðiện Biên một lòng một dạ trung thành với con đường độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa Xã hội mà Ðảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; cần cù, năng động sáng tạo trong lao động sản xuất và chiến đấu; giành được nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 1.000 tỷ đồng; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư; bộ mặt đô thị và nhiều vùng dân cư nông thôn có nhiều đổi thay, đặc biệt là đã phát huy tiềm năng, giá trị to lớn của di tích chiến trường Ðiện Biên Phủ đưa du lịch trở thành thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các mặt văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực; chính sách an sinh xã hội thực hiện có hiệu quả, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả quan trọng. Chính trị ổn định; khối đoàn kết các dân tộc được tăng cường; quốc phòng - an ninh đảm bảo; quan hệ đối ngoại mở rộng, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Phát huy truyền thống Ðiện Biên Phủ anh hùng trong những năm tới Ðảng bộ tỉnh tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và khối đoàn kết các dân tộc; xây dựng tổ chức, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, liêm chính, quyết liệt hành động, lấy nhân dân và doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; đưa nghị quyết của Ðảng thực sự đi vào cuộc sống. Xây dựng Ðiện Biên trở thành tỉnh phát triển trung bình trong vùng trung du, miền núi phía Bắc. Xứng đáng với niềm tin và sự mong đợi của nhân dân cả nước luôn hướng về Ðiện Biên Phủ.

Điện Biên Phủ
Bình luận

Tin khác