Trả lời kiến nghị cử tri

10:29 - Thứ Sáu, 27/04/2018 Lượt xem: 1504 In bài viết
Cử tri tỉnh Ðiện Biên: Ðề nghị UBND tỉnh ban hành hướng dẫn để triển khai áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh đối với các trường hợp công chức, người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc độc hại, nguy hiểm, công chức có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên có nguyện vọng được tiếp tục công tác đến đủ 60 tuổi đối với nam và đủ 55 tuổi đối với nữ.

Trả lời: (Văn bản số 61/BC-SNV ngày 12/1/2018 của Sở Nội vụ).

Khoản 1 và Khoản 2, Ðiều 187 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động như sau:

“1. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) theo quy định của pháp luật về BHXH được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

2. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thuộc danh mục do Chính phủ quy định có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với quy định tại khoản 1 Ðiều này”.

Khoản 1, Ðiều 50 Luật BHXH năm 2006 quy định điều kiện hưởng lương hưu đối với người lao động như sau:

“a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định”.

Như vậy, theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 và Luật BHXH năm 2006 nêu trên, thì tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức là từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi đối với nam, từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi đối với nữ làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên không bắt buộc phải nghỉ hưu, nếu có nguyện vọng nghỉ hưu thì được cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức giải quyết nghỉ hưu theo quy định tại Ðiểm b, Khoản 1 Ðiều 50 Luật BHXH năm 2006.

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới, Sở Nội vụ sẽ tham mưu cho Ban cán sự Ðảng UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn, xác định cụ thể về điều kiện nghỉ hưu đối với các trường hợp nêu trên để triển khai thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh.

(Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác