Trả lời kiến nghị cử tri

08:50 - Thứ Tư, 25/04/2018 Lượt xem: 2875 In bài viết
Cử tri xã Phình Sáng (huyện Tuần Giáo): Ðề nghị các cấp, các ngành chức năng sớm giải quyết dứt điểm về danh giới đất đai giữa huyện Tuần Giáo (tỉnh Ðiện Biên) và huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La) để chính quyền địa phương quản lý và giải quyết các vấn đề về hộ khẩu, hộ tịch, an sinh xã hội... cho 50 hộ dân ở khu Há Lềnh.

Trả lời: (Văn bản số 61/BC-SNV ngày 12/1/2018 của Sở Nội vụ).

Giải quyết tình trạng tranh chấp đất đai nhằm ổn định sản xuất, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân là nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội được Ðảng, Nhà nước và các cấp chính quyền hết sức quan tâm.

Hiện nay, Sở Nội vụ đang tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, các đơn vị hành chính trong tỉnh đẩy nhanh việc triển khai thực hiện Quyết định số 513/QÐ-TTg ngày 2/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” trên phạm vi toàn tỉnh, nhằm giải quyết dứt điểm các điểm tranh chấp liên quan đến địa giới hành chính các cấp trong đó bao gồm những điểm tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính 364 giữa huyện Tuần Giáo (tỉnh Ðiện Biên) với huyện Thuận Châu (tỉnh Sơn La).

Từ năm 2015 đến nay, Sở Nội vụ đã chủ động, tích cực phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Sơn La tham mưu cho UBND 2 tỉnh kế hoạch triển khai khảo sát hiệp thương giải quyết dứt điểm những điểm tranh chấp liên quan đến địa giới hành chính giữa hai tỉnh: Ðiện Biên - Sơn La: Kế hoạch số 126/KHLT-UBND ngày 17/11/2015; Kế hoạch số 3132 ngày 14/10/207; Thông báo số 46/TBLT-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND 2 tỉnh ngày 6/10/2016.

Thực hiện Kế hoạch và Thông báo Kết luận của chủ tịch UBND 2 tỉnh: Ðiện Biên - Sơn La ngày 23/2/2017, đoàn công tác 2 tỉnh cùng chính quyền cấp huyện, cấp xã thuộc 2 tỉnh và nhân dân các bản giáp ranh có liên quan đã khảo sát, hiệp thương và thống nhất phương án giải quyết như sau: Hiệu chỉnh 138,5ha thuộc địa giới hành chính của xã Pa Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai về xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo quản lý.

Ngày 12/8/2017, chủ tịch UBND 2 tỉnh làm trưởng đoàn công tác của mỗi tỉnh cùng lãnh đạo UBND các huyện, các xã có liên quan của 2 tỉnh đã tổ chức hội nghị hiệp thương giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến đường địa giới hành chính giữa 2 tỉnh Ðiện Biên - Sơn La. Tại Hội nghị chủ tịch UBND 2 tỉnh đã bàn và thống nhất phương án giải quyết tại nhiều điểm tranh chấp, trong đó thống nhất hiệu chỉnh 138,5ha thuộc địa giới hành chính của xã Pa Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai về xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo quản lý.

Trong thời gian tới Sở Nội vụ tỉnh Ðiện Biên sẽ tích cực, chủ động phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Sơn La tham mưu cho UBND 2 tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc 2 tỉnh, UBND 2 huyện hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để chính quyền địa phương quản lý và giải quyết các vấn đề về hộ khẩu, hộ tịch, an sinh xã hội... cho 50 hộ dân ở khu vực Áng Lệnh nêu trên. Trước mắt đề nghị 50 hộ dân thuộc khu vực Áng Lệnh yên tâm tập trung sản xuất, phát triển kinh tế, giữ vững tình đoàn kết, gắn bó với nhân dân các bản giáp danh góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

(Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác