Phát triển đảng viên ở Ðiện Biên Ðông

08:43 - Thứ Tư, 25/04/2018 Lượt xem: 2388 In bài viết
ĐBP - Ðến hết năm 2017, lần đầu tiên huyện Ðiện Biên Ðông không còn thôn, bản chưa có đảng viên. Tiếp đà những kết quả tích cực trong công tác xây dựng Ðảng, phát triển đảng viên trên địa bàn, trong năm 2018, huyện Ðiện Biên Ðông xác định: Tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Ðảng các cấp; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, đội ngũ đảng viên lớn về lực lượng, mạnh về chuyên môn, vững về tư tưởng.

Trao đổi với chúng tôi về công tác xây dựng Ðảng trong năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, ông Ngô Văn Thanh, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Ðiện Biên Ðông cho biết: Trong thời gian qua, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng được các cấp ủy đảng đặc biệt quan tâm. Ðảng bộ huyện đã tập trung bồi dưỡng quần chúng ưu tú để tạo nguồn đảng viên. Ðiển hình là việc cụ thể hóa  Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 30/9/2016 của Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện về tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên ở các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị chưa có đảng viên, chưa có chi bộ giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, chú trọng phát triển đảng viên đối với cán bộ nữ, thanh niên và đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa. Trong năm 2017, huyện Ðiện Biên Ðông đã kết nạp được 160 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Ðảng bộ lên 3.040 đồng chí, sinh hoạt tại 54 chi, đảng bộ trực thuộc và 226 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Số lượng đảng viên mới kết nạp chủ yếu là đoàn viên thanh niên ưu tú người dân tộc thiểu số, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, góp phần thay đổi cơ cấu, chất lượng đội ngũ đảng viên theo đúng quan điểm, đường lối của Ðảng. Trong đó, khối nông thôn 2.499 đảng viên, chiếm 82,2%; khối cơ quan 263 đảng viên, chiếm 8,65%; khối lực lượng vũ trang là 135 đảng viên, chiếm 4,44%; đảng viên khối sự nghiệp 124 đảng viên, chiếm 4,09%. Thành phần đảng viên người dân tộc thiểu số là 2.184 đồng chí, chiếm 71,84%; đảng viên nữ 708 đồng chí, chiếm 23,29%. Ðặc biệt, 4 bản nhiều năm chưa có đảng viên đã được bổ sung để 100% thôn, bản trên địa bàn huyện đều có hạt nhân là đảng viên.

Trong 3 tháng đầu năm 2018, theo đánh giá của các ban xây dựng Ðảng huyện, nhìn chung các cấp ủy Ðảng đã bám sát nội dung văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên một cách chặt chẽ, sát thực tế. Công tác xây dựng, phát triển đảng viên tiếp tục được chú trọng, với 91 hồ sơ kết nạp, 153 hồ sơ công nhận đảng viên chính thức được thẩm định, trình Ban Thường vụ Huyện ủy xét duyệt, nâng tổng số đảng viên từ 3.040 lên 3.131 đồng chí. Ban Tổ chức Huyện ủy đã làm thủ tục phát thẻ đảng viên cho 57 đồng chí; tiếp nhận và chuyển sinh hoạt Ðảng cho 51 lượt đảng viên đi - đến trong và ngoài huyện.

Mặc dù công tác xây dựng, bồi dưỡng, phát triển đảng viên ở huyện Ðiện Biên Ðông trong thời gian qua được đánh giá cao, thường xuyên đạt và vượt chỉ tiêu đề ra nhưng với đặc thù địa bàn vùng sâu, vùng xa nên vẫn còn một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần khắc phục. Ðiển hình là công tác phát triển đảng viên trong đồng bào sinh hoạt tôn giáo, mặc dù huyện vẫn triển khai theo các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên nhưng hiện nay chưa có quần chúng nào theo tôn giáo được kết nạp Ðảng. Thậm chí đây là nguyên nhân chính khiến một số bản chưa có đảng viên trong nhiều năm qua, bởi đây những địa bàn 100% người dân theo tôn giáo (4 bản chưa có đảng viên được xóa năm 2017 là do điều động cơ học). Việc phát triển đảng viên trong cộng đồng người sinh hoạt tôn giáo gặp khó khăn bởi đa số các điểm sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn đều chưa được công nhận và hiện vẫn chưa có những văn bản, hướng dẫn cụ thể trong công tác hoàn thiện hồ sơ, lý lịch đảng viên đối với đối tượng này.

Phạm Dương
Bình luận

Tin khác