Bộ CHQS tỉnh

Ðấu tranh với âm mưu “diễn biến hòa bình”

09:38 - Thứ Hai, 16/04/2018 Lượt xem: 6650 In bài viết

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh ta, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, các thế lực thù địch tập trung đẩy mạnh tuyên truyền đạo trái pháp luật, truyền bá tư tưởng ly khai, di dịch cư tự do, chống phá chính quyền… Những âm mưu, thủ đoạn, luận điệu xuyên tạc của chúng không ngoài mục đích tác động đến tư tưởng của người dân, nhằm hiện thực hóa chiến lược “diễn biến hòa bình”. Trước yêu cầu, nhiệm vụ đấu tranh phản bác những quan điểm, luận điệu sai trái và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trong tình hình mới, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai nhiều giải pháp có hiệu quả.

 

Cán bộ Ban Dân vận (Bộ CHQS tỉnh) tuyên truyền cho người dân xã Si Pa Phìn (huyện Nậm Pồ) chủ trương của Ðảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước. Ảnh: Đức Hạnh

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Văn Thắng, Trưởng ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị (Bộ CHQS tỉnh) cho biết: Hiện nay, lợi dụng những vấn đề bất cập, bức xúc trong xã hội, công tác quản lý yếu của một số chính quyền cơ sở, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị và những kẻ chống đối cực đoan đã tăng cường các hoạt động xuyên tạc, bôi nhọ, kích động chống phá, biểu tình, gây rối an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Từ đó thúc đẩy chuyển hóa chế độ với phương châm: “lấy chính trị làm đột phá; kinh tế là mũi nhọn; dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền làm ngòi nổ; quốc phòng - an ninh là then chốt; ngoại giao là hỗ trợ”. Ðặc biệt, lợi dụng tính thuận tiện, lan tỏa nhanh của hệ thống viễn thông toàn cầu (internet, mạng xã hội), chúng liên tục tăng dày tần suất các bài viết trên mạng với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt như: Xuyên tạc nghị quyết và các văn kiện của Ðảng; bôi nhọ nhằm hạ thấp uy tín của các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước; phủ nhận nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận thành tựu của công cuộc đổi mới, quyết tâm phòng chống tham nhũng của Ðảng ta…

Nhằm đấu tranh có hiệu quả với âm mưu “diễn biến hòa bình” trên địa bàn tỉnh ta, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ðảng ủy Bộ CHQS tỉnh xác định 2 nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản gồm: Tăng cường công tác tuyên truyền, trực tiếp nắm bắt tâm tư nguyện vọng, chia sẻ, trao đổi với người dân về mọi khía cạnh trong cuộc sống. Ðồng thời hướng dẫn, giải thích một cách thiết thực, cụ thể, dễ hiểu những vấn đề đang khiến dư luận quan tâm theo hướng tích cực, mang tính xây dựng. Từ đó nhân dân các dân tộc sẽ hiểu rõ bản chất vấn đề, miễn nhiễm với các luận điệu xuyên tạc, sai trái. Nhiệm vụ cơ bản thứ 2 là đấu tranh trực diện với các thông tin bịa đặt, bôi nhọ, kích động tư tưởng chống phá của thế lực thù địch trên các phương tiện truyền thông. Cụ thể, Ðảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; quản lý, sử dụng internet, mạng xã hội. Cụ thể hóa thành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm quy định sử dụng internet, hình ảnh, thông tin và tích cực đấu tranh với các hoạt động chống phá của thế lực thù địch. Phòng Chính trị đã nghiên cứu, tham mưu, đăng ký thành lập và quản lý trang blog (nhật ký điện tử trực tuyến) để tuyên truyền những nội dung tích cực.

Xác định muốn đấu tranh với “diễn biến hòa bình” từng cán bộ, chiến sĩ phải có tư tưởng, lập trường chính trị vững vàng. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tỉnh triển khai đồng bộ, chất lượng các chương trình, nội dung giáo dục chính trị cơ bản. Trong đó chú trọng nội dung phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với 14 lớp, quân số tham gia gần 900 cán bộ, chiến sĩ; phổ biến tới 6 tổ chức đoàn, với sự tham gia của trên 550 đoàn viên. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập các chuyên đề giáo dục chính trị, quán triệt Nghị quyết của Ðảng với việc xem băng, đĩa hình, cấp phát tài liệu nghiên cứu; duy trì nếp sinh hoạt “Ngày văn hóa, chính trị, tinh thần”; gắn “xây” với “chống”, lấy “xây” làm chính. Góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng cho bộ đội. Từ đó cán bộ, chiến sĩ đấu tranh có hiệu quả với âm mưu“diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”.

Ðối với lực lượng trực tiếp đấu tranh với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên không gian mạng, vừa qua, trang blog www.hoabantrang27.blogspot.com của Bộ CHQS tỉnh đã được thành lập. Các đơn vị đăng ký, thiết lập tài khoản được hướng dẫn các quy trình chi tiết, cụ thể. Trong đó, tập trung vào sự phổ biến, tính lan tỏa lớn của mạng xã hội Facebook để định hướng, tương tác, làm cơ sở đấu tranh. Sau một thời gian hoạt động, trang blog đã nhận được nhiều bài viết có nội dung thiết thực, chất lượng tốt, được dư luận quan tâm với gần 9.000 lượt truy cập. Cùng với đó, lực lượng trực tiếp đấu tranh với âm mưu “diễn biến hòa bình” còn thường xuyên đăng tải, chia sẻ những thông tin hữu ích, nội dung tích cực trên trang Facebook cá nhân và blog của Bộ CHQS tỉnh để kịp thời tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, xây dựng niềm tin đối với Ðảng, Nhà nước, Chính phủ cho quân nhân và nhân dân.

Phạm Dương
Bình luận
Back To Top