Trả lời kiến nghị cử tri

09:06 - Thứ Sáu, 13/04/2018 Lượt xem: 5990 In bài viết
Kiến nghị: Cử tri tiếp tục đề nghị xem xét nâng mức hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mầm non 5 tuổi tại Thông tư 29/2011/TTLT-BGDÐT-BTC ngày 15/7/2011 từ 120.000 đồng/tháng lên mức 180.000 đồng/tháng để góp phần nâng cao chất lượng và giảm bớt khó khăn, trong việc duy trì bữa ăn cho các cháu.

Trả lời: (Văn bản số 800/BGDÐT-VP ngày 5/3/2018 của Bộ Giáo dục và Ðào tạo).

Ngày 5/1/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2018/NÐ-CP quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non. Theo đó, chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em 5 tuổi đã được mở rộng thêm đối tượng trẻ em thuộc hộ cận nghèo và kinh phí hỗ trợ được tính bằng 10% mức lương cơ sở. Tại thời điểm hiện nay, mức hỗ trợ là 130.000 đồng/tháng, tăng 8,3% so với mức hỗ trợ trước đây. Trong điều kiện ngân sách Nhà nước còn hạn hẹp, đây là một nỗ lực lớn của Chính phủ trong việc hỗ trợ cho trẻ mẫu giáo thuộc các đối tượng khó khăn, thiệt thòi.

(Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác