Xây dựng Ðảng gắn với phát triển kinh tế - xã hội ở Thanh Chăn

08:54 - Thứ Sáu, 13/04/2018 Lượt xem: 7004 In bài viết
ĐBP - Những năm qua, Ðảng bộ xã   Thanh Chăn (huyện Ðiện Biên) luôn chú trọng công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh (TSVM), gắn với lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhờ đó, tốc độ tăng trưởng trên địa bàn xã luôn đạt và vượt chỉ tiêu, bộ mặt nông thôn mới có nhiều khởi sắc, đời sống người dân từng bước được cải thiện, nâng cao.

Ðảng bộ xã có 287 đảng viên, sinh hoạt ở 23 chi bộ trực thuộc (trong đó có 18 chi bộ thôn bản, 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ trạm y tế và 1 chi bộ quân sự xã). Trong những năm qua, Ðảng bộ xã luôn chú trọng công tác xây dựng Ðảng, củng cố hệ thống chính trị, gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ông Cà Văn Pánh, Bí thư Ðảng ủy xã Thanh Chăn cho biết: Ðảng ủy xã đã tập trung củng cố hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát được Ðảng bộ tiến hành thường xuyên. Các nghị quyết Ðảng bộ ban hành đều bám sát tình hình thực tiễn ở cơ sở, có sự đôn đốc, chỉ đạo kịp thời trong quá trình triển khai và thực hiện. Nhất là, ở các chi bộ, các buổi sinh hoạt định kỳ được duy trì đều đặn, có nội dung phù hợp, thiết thực với tình hình thực tế, phát huy được tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các phong trào thi đua yêu nước.

Sau khi thực hiện kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, kỷ luật, kỷ cương, lề lối, tác phong làm việc, sinh hoạt của mỗi cán bộ, đảng viên trong Ðảng bộ đều có sự chuyển biến tích cực, tạo được sự tin tưởng trong nhân dân. Năm qua, có 11/23 chi bộ đạt TSVM, chiếm 47,8%; không có chi bộ yếu kém; 191 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 74%, trong đó có 28 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều năm liền Ðảng bộ đều đạt danh hiệu “Ðảng bộ TSVM tiêu biểu”.

Từ sự chỉ đạo, điều hành sâu sát, kịp thời của Ðảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận của người dân, mấy năm gần đây đời sống của người dân xã Thanh Chăn ngày càng khởi sắc, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn tăng mạnh, với mức 27,15 triệu đồng/người/năm; toàn xã chỉ còn 9,1% hộ nghèo.

Ðể thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Ðảng bộ xã Thanh Chăn đã tập trung lãnh đạo nhân dân tập trung áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các loại giống mới có tiềm năng, năng suất, sản lượng cao vào sản xuất, chăn nuôi. Ðồng thời, khuyến khích ngành sản xuất vật liệu xây dựng không nung gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; tạo điều kiện thuận lợi về vốn, cung ứng giống cây trồng, vật nuôi cho nhân dân để sản xuất kinh doanh và dịch vụ; chú trọng xây dựng phát triển hình thái du lịch thôn, bản văn hóa; tạo thuận lợi, định hướng phát triển cho các thôn, bản trong xã thu hút khách du lịch, tìm hiểu văn hóa, lễ hội và ẩm thực của đồng bào dân tộc.

Trong điều kiện sản xuất nông - lâm nghiệp là chính, Ðảng bộ đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề về “Ðẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích sản xuất cho thu nhập cao”. Ở những nơi có điều kiện sản xuất lương thực được tăng cường thâm canh, đưa các giống lúa, ngô năng suất cao để đảm bảo an ninh lương thực; những vùng ít có khả năng phát triển cây lúa thì phát triển cây có củ, quả như khoai, sắn và các loại cây khác. Ðảng ủy tuyên truyền, vận động và khuyến khích bà con đầu tư chăn nuôi theo mô hình trang trại, theo hướng bán công nghiệp và công nghiệp.

Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương trong phát huy các nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế trên địa bàn nên các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội Nghị quyết đại hội Ðảng bộ xã (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đề ra đều đạt và vượt kế hoạch.

Phong Lâm (Ban Tổ chức Tỉnh ủy)
Bình luận

Tin khác

Back To Top