Huyện Mường Nhé

Tinh giản biên chế để hoạt động hiệu quả

09:42 - Thứ Sáu, 09/03/2018 Lượt xem: 2142 In bài viết
ĐBP - Thực hiện tinh giản biên chế, huyện Mường Nhé xác định đây là một chủ trương, chính sách lớn của Ðảng và Nhà nước trong quá trình triển khai thực hiện sẽ tác động trực tiếp đến tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Ðặc biệt là một số cán bộ, công chức đã công tác nhiều năm, có không ít đóng góp cho sự phát triển của địa phương. Do đó ngay sau khi UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2152/KH-UBND ngày 10/6/2015 về tinh giản biên chế trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Ðiện Biên giai đoạn 2016 - 2021, UBND huyện Mường Nhé đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và Nghị định số 108 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và một số thông tư liên tịch của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 108 của Chính phủ. Ngày 17/6/2015, UBND huyện Mường Nhé ban hành Kế hoạch số 394/KH-UBND về việc tinh giản biên chế trong các cơ quan, đơn vị thuộc huyện Mường Nhé giai đoạn 2016 - 2021 và Kế hoạch Tinh giản biên chế năm 2015. Ðồng thời, xây dựng Ðề án Tinh giản biên chế giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn huyện (Ðề án số 01/ÐA-UBND ngày 15/12/2015). Trong đó xác định rõ tổng số biên chế được giao, tổng số phải tinh giản của cả giai đoạn và của từng năm đảm bảo sau khi thực hiện tinh giản, số lượng cán bộ, công chức, viên chức ít đi nhưng chất lượng phải được nâng lên rõ rệt, phù hợp với vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu công việc.

 

Ðoàn công tác HÐND tỉnh giám sát việc thực hiện cải cách hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ UBND huyện Mường Nhé.

Ðể thực hiện Ðề án 01 hiệu quả, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2016 - 2021 đến toàn thể các cơ quan đảng, đoàn thể, các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện và UBND các xã. Qua đó đảm bảo cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức huyện nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa lớn của Ðảng, Nhà nước về thực hiện chủ trương tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Từ đó thực hiện các bước tiến hành và nội dung đạt kết quả theo yêu cầu về chất lượng và tiến độ thời gian thực hiện. Nhận thức đúng chủ trương của Ðảng, Nhà nước về tinh giản biên chế thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức tự vươn lên học hỏi, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như trách nhiệm, đạo đức công vụ; có tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn theo hướng chất lượng, hiệu quả.

Huyện Mường Nhé đã tiến hành rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm nhận vị trí công việc phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo, năng lực công tác. Thực hiện phân công, cơ cấu lại từng vị trí việc làm đảm bảo hợp lý về chuyên môn, chức danh nghề nghiệp, thực hiện nghiêm chỉ tiêu tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và Ðề án 01 của huyện; đến năm 2021, toàn huyện tinh giản tối thiểu 10% tổng biên chế được giao năm 2015. Theo Ðề án 01, giai đoạn 2016 - 2021 số lượng biên chế huyện cần tinh giản là 164 người, tính đến cuối năm 2017, huyện đã tinh giản được 46 biên chế; riêng năm 2017 huyện tinh giản được 27 biên chế. Trong đó, có 2 công chức quản lý Nhà nước, 20 viên chức và 5 công chức cấp xã, đảm bảo đạt 100% kế hoạch tinh giản theo thời gian Ðề án 01 đề ra. Song song với việc tinh giản biên chế, huyện Mường Nhé còn thường xuyên theo dõi, đánh giá cán bộ; chú trọng công tác quy hoạch, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ nhằm xây dựng tổ chức bộ máy hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền phục vụ vì lợi ích nhân dân.

Bài, ảnh: Mạnh Thắng
Bình luận

Tin khác