Chuyển biến tích cực trong công tác phát triển đảng viên

09:15 - Thứ Sáu, 02/03/2018 Lượt xem: 1383 In bài viết
ĐBP - Sau hơn 2 năm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII, trong đó công tác phát triển đảng viên, củng cố tổ chức đảng ở cơ sở, nhất là những thôn, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Ðảng và đảng viên ở cơ sở.

Ðầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn Ðảng bộ vẫn còn 95 thôn bản, 4 trạm y tế chưa đảng viên; 326 thôn bản, 33 trường học, 87 trạm y tế chưa có chi bộ, đảng viên còn phải sinh hoạt ghép, tập trung chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, nơi có đông đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS).

 

Ðồng chí Mùa A Sùng, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy (ở giữa) trao đổi với cấp ủy Chi bộ xã Mường Nhà (huyện Ðiện Biên) về nghiệp vụ công tác xây dựng Ðảng, xóa bản chưa có đảng viên, chưa có chi bộ tại bản Hồi Hương.

Xác định việc tập trung cho công tác phát triển Ðảng, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng DTTS là nhiệm vụ hết sức cấp bách, quan trọng. Năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết 04-NQ/TU về “Tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở trực thuộc xã, thị trấn, cơ quan đơn vị chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, giai đoạn 2016 - 2020”. Theo đó, ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng uỷ đã cụ thể hoá nghị quyết, xây dựng các chương trình đề án và đã có những chủ trương, giải pháp thiết thực phù hợp để chỉ đạo tập trung vào các xã, thị trấn, cơ quan đơn vị chưa có đảng viên, chưa có chi bộ; nhất là chú trọng công tác phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở các thôn, bản, trường, trạm y tế còn chưa có đảng viên, chưa có tổ chức đảng.

Do chú trọng phát triển đảng viên, số lượng đảng viên mới kết nạp đều đạt và vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết đề ra. Từ chỗ chỉ có 629 tổ chức cơ sở đảng với 32.483 đảng viên đầu năm 2016, đến nay toàn tỉnh đã có 650 tổ chức cơ sở đảng với 36.894 đảng viên. Ðến hết năm 2017, toàn tỉnh đã kết nạp 4.846 đảng viên mới (vượt 21% mục tiêu Nghị quyết). Tỷ lệ đảng viên mới kết nạp là đoàn viên, thanh niên chiếm bình quân là 75%; đảng viên là nữ, chiếm 37,5%; đảng viên là người DTTS, chiếm 64,8%; đảng viên có trình độ học vấn THPT và tương đương, chiếm 92,4% so với tổng số đảng viên mới kết nạp trong 2 năm qua.

Chuyển biến tích cực trong công tác kết nạp đảng viên, đó là công tác kết nạp đảng viên ở các Ðảng bộ xã, phường, thị trấn trong 2 năm qua là đã thu hẹp khoảng cách bản chưa có đảng viên từ 95/1.813 bản xuống còn 23/1.813 bản, xóa được 72 bản. Cụ thể: Năm 2016, toàn tỉnh kết nạp được 2.456 đảng viên (vượt 22,8% kế hoạch năm), xóa 35 bản chưa có đảng viên, thu hẹp khoảng cách bản “trắng” đảng viên từ 95/1.813 bản xuống còn 60/1.813 bản. Năm 2017, tiếp tục kết nạp thêm 2.390 đảng viên (đạt 19,5% kế hoạch) xóa tiếp 37 bản chưa có đảng viên, tiếp tục thu hẹp khoảng cách bản chưa có đảng viên từ 60 bản xuống còn 23/1.813 bản; giảm số thôn, bản chưa có chi bộ từ 327 bản xuống 208 bản; xóa 76 chi bộ ghép, thành lập mới 210 chi bộ độc lập; hiện chỉ còn 23 bản và 1 trạm y tế chưa có đảng viên; 208 bản, 2 trường, 59 trạm y tế chưa có chi bộ, đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Ðể có được kết quả đó, là có sự quyết tâm của các Ðảng bộ trực thuộc tỉnh, nhất là các đảng bộ huyện: Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà, Ðiện Biên… ngoài việc thực hiện tốt chủ trương kết nạp đảng viên, còn xây dựng kế hoạch bố trí đảng viên là người địa phương đang công tác tại cơ quan xã được chuyển về sinh hoạt với chi bộ thôn, bản tạo sự gắn kết giữa đảng viên đang công tác tại xã với đảng viên và nhân dân địa phương. Ngoài ra, các cấp ủy, tổ chức đảng còn thực hiện tốt việc giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới, theo đó từng chi bộ tiến hành rà soát, phát hiện nguồn quần chúng ưu tú, phân công đảng viên chính thức theo dõi bồi dưỡng, giúp đỡ. Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy đều chỉ đạo cơ sở đẩy mạnh các phong trào như: “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Tuổi trẻ giúp nhau lập thân, lập nghiệp”… qua đó, phát hiện những đoàn viên, hội viên ưu tú để bồi dưỡng, giúp đỡ, tạo nguồn cho công tác phát triển đảng viên.

Bên cạnh đó, các Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp huyện, hàng năm đều thực hiện tốt kế hoạch mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Ðảng; đảng viên mới kết nạp. Riêng năm 2017, đã mở 30 lớp bồi dưỡng nhận thức về Ðảng cho 1.850 quần chúng ưu tú và 31 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 2.019 đảng viên.

Thời gian tới, để công tác phát triển đảng ngày càng chất lượng, các cấp ủy, tổ chức đảng cần thực hiện tốt nhiều khâu, nhiều bước theo quy trình chặt chẽ, nghiêm túc. Ðồng thời, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chính đốn Ðảng và Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn công tác kết nạp đảng viên với nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương trong sạch, vững mạnh.

Phong Lâm (Ban Tổ chức Tỉnh ủy)
Bình luận

Tin khác