Phát huy truyền thống, xây dựng Bộ đội Biên phòng tỉnh vững mạnh về mọi mặt

08:59 - Thứ Sáu, 02/03/2018 Lượt xem: 2124 In bài viết
ĐBP - Ngày 19/11/1958, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa II) đã ra Nghị quyết số 58/NQ- TW về việc thành lập Công an nhân dân vũ trang. Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, ngày 3/3/1959, Thủ tướng Chính phủ đã ra Nghị định số 100/TTg thành lập Công an vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng); thống nhất các đơn vị bộ đội đang làm nhiệm vụ công tác bảo vệ nội địa, bảo vệ biên giới, giới tuyến và các đơn vị Công an Biên phòng, Cảnh sát vũ trang thành một lực lượng chuyên trách công tác Biên phòng và bảo vệ nội địa, lấy tên là Công an nhân dân vũ trang trực thuộc Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), có nhiệm vụ: trấn áp mọi hoạt động phá hoại của bọn phản động trong và ngoài nước xâm nhập phá hoại; luôn luôn sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ an ninh biên giới, bờ biển, giới tuyến và nội địa, bảo vệ an toàn cho các cơ sở kinh tế, văn hóa quan trọng. Cùng với sự ra đời của lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam, ngày 3/3/1959 khu Công an Nhân dân vũ trang Tây Bắc được thành lập. Tiếp đó, Chỉ thị số 27 của Công an nhân dân vũ trang khu Tây Bắc, ngày 7/2/1963 Công an nhân dân vũ trang Lai Châu (nay là Bộ đội Biên phòng tỉnh Ðiện Biên) được thành lập.

 

Cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang trên đường tuần tra. Ảnh: Mạnh Thắng

Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 500 cán bộ, chiến sĩ biên phòng tỉnh đã làm đơn tình nguyện vào chiến trường Miền Nam để đánh Mỹ, nhiều đồng chí đã lập chiến công hiển hách, góp phần giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Trên tuyến biên giới phía Bắc, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BÐBP) tỉnh đã viết lên trang sử vẻ vang, lập nhiều chiến công xuất sắc.

Quá trình hình thành và phát triển là quá trình BÐBP gắn bó với nhân dân các dân tộc ở khu vực biên giới, cũng từ đó mà ra đời khẩu hiệu “Ðồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”. Cán bộ, chiến sĩ BÐBP tỉnh đã thực hiện 4 cùng, vận động nhân dân định canh, định cư, trồng lúa nước, tham gia “xoá mù, diệt dốt”, phòng chống dịch bệnh, bài trừ hủ tục lạc hậu; xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Trong thời kỳ này, BÐBP tỉnh được Ðảng, Nhà Nước tặng thưởng huân chương chiến công hạng hai cho 5 đơn vị.

Sau năm 1975, BÐBP tỉnh vừa củng cố lực lượng, vừa phải đương đầu với cuộc chiến tranh biên giới hết sức ác liệt; cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phối hợp với quân và dân biên giới, tiêu diệt 2.434 tên, 2 xe tăng và nhiều phương tiện chiến tranh khác, đập tan chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch. Ðược Ðảng, Nhà nước tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho hai tập thể: Ðồn Biên phòng 421 - Mường Mươn (năm 1978), Bộ đội Biên phòng tỉnh (năm 1979) và 5 cá nhân: Lừu A Phừ, Tòng Văn Kim, Tao Văn Tem, Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Phú Tráng, Nguyễn Văn Hiền.

Dưới sự lãnh đạo của Ðảng uỷ - Bộ Tư lệnh BÐBP, Tỉnh uỷ, HÐND, UBND tỉnh, BÐBP tỉnh đã phát hiện, xử lý đúng, kịp thời hàng trăm vụ, hàng nghìn đối tượng vi phạm chủ quyền an ninh biên giới, bảo vệ an toàn đường biên, mốc giới, không để xảy ra đột biến xấu trên biên giới và làm tốt công tác đối ngoại Biên phòng. Trực tiếp tham gia phân giới, cắm mốc trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc; tham gia đàm phán, tổ chức tăng dày, tôn tạo cột mốc tuyến biên giới Việt Nam - Lào.

Trải qua 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, BÐBP tỉnh Ðiện Biên đã lập nhiều chiến công oanh liệt, được Ðảng, Nhà nước tuyên dương 7 tập thể, 7 cá nhân danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân; 1 Huy hiệu Hòa bình thế giới; 303 Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công và nhiều Cờ thi đua, bằng, giấy khen các loại. Trong năm 2016, 2017, Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh được Bộ Quốc phòng tặng “Cờ thi đua xuất sắc”.

Những năm tới, tình hình thế giới và khu vực có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen. Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh xác định tập trung vào thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là: Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên. Làm tốt công tác tham mưu cho Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh BÐBP, Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các đoàn thể, của cả hệ thống chính trị và toàn dân; trong đó lấy BÐBP là lực lượng nòng cốt, chuyên trách xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Hai là: Phối hợp với huyện ủy, chính quyền các huyện biên giới quán triệt, thực hiện có hiệu quả chỉ thị của Tỉnh ủy, nghị quyết, kế hoạch của Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh BÐBP, Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 42/CT- TTg ngày 22/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức sơ kết thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 - 2019; đồng thời tích cực tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị các xã biên giới vững mạnh.

Ba là: Tham gia phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, xoá đói, giảm nghèo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân các dân tộc khu vực biên giới; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội với củng cố cơ sở chính trị; xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển.

Bốn là: Phối hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành, các lực lượng và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tham gia đấu tranh phòng, chống có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, các đối tượng lợi dụng dân tộc, tôn giáo; đấu tranh ngăn chặn xâm canh, xâm cư, di cư tự do, vượt biên trái phép.

Năm là: Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về “Xây dựng Bộ đội Biên phòng trong tình hình mới”. Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng BÐBP theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Ðại tá  Hoàng Minh Tuấn

Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng BÐBP tỉnh 
Bình luận

Tin khác