Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017

08:23 - Thứ Tư, 28/02/2018 Lượt xem: 2700 In bài viết

ĐBP - Ngày 28/2, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Tại điểm cầu Điện Biên, đồng chí Lò Văn Tiến, Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phó Trưởng ban phụ trách Chương trình xây dựng nông thôn mới, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 chủ trì hội nghị.

 

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Điện Biên. 

Về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các địa phương đã chủ động các giải pháp và đề ra kế hoạch, lộ trình cụ thể để xử lý dứt điểm nợ xây dựng cơ bản trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Công tác huy động nguồn lực được chú trọng ngay từ khâu lập kế hoạch thực hiện các chương trình. Đồng thời, phát huy hiệu quả của Ban Chỉ đạo các cấp trong quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đến hết tháng 12/2017, cả nước có 3.069 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 43 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Về công tác giảm nghèo, cả nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực; ngoài nguồn vốn ngân sách Trung ương, một số địa phương đã chủ động xây dựng các nghị quyết, chính sách và kế hoạch hỗ trợ giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn từ nguồn ngân sách địa phương, góp phần đẩy mạnh các chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững trên cả nước.

Đối với tỉnh Điện Biên, năm 2017 tổng vốn kế hoạch vốn đầu tư phát triển trực tiếp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia là 410.122 triệu đồng; trong đó vốn ngân sách Trung ương là 393.542 triệu đồng và vốn Ailen 16.580 triệu đồng (bao gồm các Chương trình 30a và Chương trình 135). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Các tiêu chí về giao thông, điện sinh hoạt tiếp tục được duy trì và phát triển; trong đó toàn tỉnh có 120/130 xã, phường, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm xã đi lại được các mùa trong năm (đạt 92,3%); 130/130 xã, phường, thị trấn có điện, tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 87,2%. Hệ thống nước sinh hoạt thành thị và nông thôn đã được lồng ghép đầu tư bằng nhiều nguồn vốn, dự kiến tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh trong khu vực thành thị ước thực hiện cả năm 2017 là 98,9% và khu vực nông thôn năm 2017 là 77,8%. Quy mô, mạng lưới trường lớp tiếp tục được phát triển, tỷ lệ huy động dân số trong độ tuổi đến trường tiếp tục tăng; cơ sơ vật chất, trang thiết bị dạy học từng bước được cải thiện… Về kết quả thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới (NTM), đến hết năm 2017 dự ước có thêm 8 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 12 xã. Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018, tỉnh Điện Biên sẽ nâng cao tốc độ, từng bước ổn định chất lượng tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tăng cường huy động, sử dụng đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả nguồn lực đầu tư các chương trình mục tiêu và chương trình mục tiêu quốc gia; nâng cao hiệu quả thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội…  

Kết luận hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá: Năm 2017, các chương trình mục tiêu quốc gia đã đạt được những kết quả rất toàn diện và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Đồng chí cũng đề nghị trong năm 2018, các địa phương cần tập trung, chỉ đạo nâng cao hơn các chỉ tiêu về xây dựng NTM, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn. Bên cạnh đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua và tăng cường truyền thông về quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên phạm vi cả nước…

Tin, ảnh: Phạm Quang
Bình luận

Tin khác