Thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW, chuyên đề 2018 tại huyện Nậm Pồ

Là cơ hội, trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân

10:16 - Thứ Tư, 28/02/2018 Lượt xem: 1841 In bài viết
ĐBP - Thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thời gian qua huyện Nậm Pồ đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện khá đồng bộ, quyết liệt, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy. Năm 2018, với chuyên đề tập trung vào học tập Bác về phong cách, tác phong của người đứng đầu và của cán bộ, đảng viên, Ðảng bộ huyện Nậm Pồ đã có những bước triển khai vào thực tiễn địa phương.

Ðến năm 2017 toàn huyện có 40 tổ chức cơ sở đảng (17 đảng bộ cơ sở và 23 chi bộ cơ sở) với 1.906 đảng viên. Trong đó, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập Chỉ thị 05 đạt 97,9%; đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân được tuyên truyền đạt 82,46%. Sau hơn một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương, đơn vị, với sự tham gia tích cực, gương mẫu của đa số cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở, đã từng bước củng cố và tạo niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Phát huy những kết quả đạt được, bước vào năm 2018 thực hiện chủ đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” là sự tiếp nối của việc thực hiện chủ đề năm 2017 nhưng với các nội dung cụ thể hơn, sát thực hơn, nhằm tạo chuyển biến thực sự về đạo đức, lối sống và phong cách, tác phong công tác, trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu... Ðể nội dung chuyên đề 2018 đi vào thực tiễn cuộc sống và có sức lan tỏa sâu rộng, theo bà Dương Thị Giang, Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy Nậm Pồ: Ðiều quan trọng nhất là sau học tập, mỗi cá nhân cần xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể; các địa phương, đơn vị, cơ quan phải có cơ chế giám sát, đánh giá kết quả thực hiện của mỗi cá nhân một cách cụ thể, rõ ràng. Ban Thường vụ Huyện ủy Nậm Pồ đã chỉ đạo các tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở đưa nội dung thực hiện nội dung chuyên đề năm 2018 vào sinh hoạt hàng tháng tại chi bộ, cơ quan, đơn vị. Ðối với các đồng chí cấp ủy viên cơ sở, lãnh đạo là người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đưa nội dung tu dưỡng, rèn luyện của bản thân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào kế hoạch thực hiện nghị quyết Trung ương IV, khóa XII; đánh giá kết quả thực hiện gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao theo quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Ðồng thời, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức người lao động Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu căn cứ vào nội dung chuyên đề và chức trách nhiệm vụ được giao, đăng ký công việc cụ thể để cam kết thực hiện trong năm; chú ý những mặt còn hạn chế, yếu kém để khắc phục, đề ra những giải pháp, thời gian hoàn thành công việc, báo cáo kết quả với chi bộ, cơ quan. Ðồng thời, lấy kết quả thực hiện nội dung đã đăng ký làm một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm.

Ðặc biệt, huyện tiếp tục đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong hệ thống giáo dục, các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ… Trong đó, Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Phòng Giáo dục và Ðào tạo đóng vai trò trọng tâm, cần xây dựng kế hoạch về giáo dục lý tưởng cách mạng; tổ chức phát động các phong trào, hoạt động đoàn, hội, đội thiết thực, ý nghĩa gắn với việc học tập và làm theo Bác. Cùng với đó, các kênh thông tin trên địa bàn huyện đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú, như: Thông qua hệ thống loa truyền thanh, pa nô, áp phích; cổng thông tin điện tử… Ban Tuyên giáo Huyện ủy, chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin đại chúng và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đẩy mạnh tuyên truyền về chuyên đề 2018.

Có thể nói, tiếp thu và triển khai chuyên đề học tập Bác năm 2018, với mỗi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy huyện Nậm Pồ vừa là cơ hội, vừa là trách nhiệm để xây dựng và hoàn thiện phong cách, tác phong công tác của mình, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị. Từ đó, góp phần củng cố hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh; tiếp thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng.

Sầm Phúc
Bình luận

Tin khác