Chuyển biến trong sinh hoạt chi bộ ở xã Pú Nhung

09:53 - Thứ Hai, 26/02/2018 Lượt xem: 1410 In bài viết
ĐBP - Ðảng bộ xã Pú Nhung (huyện Tuần Giáo) hiện có 135 đảng viên, sinh hoạt ở 12 chi bộ trực thuộc. Việc đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong việc củng cố, xây dựng Ðảng, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ tại cơ sở.

Xuất phát từ thực tế, Ðảng bộ xã Pú Nhung đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức Ðảng trong sạch, vững mạnh. Khắc phục những tồn tại hạn chế về chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là các chi bộ bản. Căn cứ những nội dung của Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ, Ðảng ủy xã Pú Nhung đã ban hành nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó đề ra một số giải pháp cụ thể cần triển khai thực hiện. Nội dung các buổi sinh hoạt đều bám sát chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, tập trung lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; xây dựng, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng bản làng, gia đình văn hóa. Nhiều chi bộ đã ra nghị quyết chuyên đề đối với từng nhiệm vụ cụ thể. Ðảng ủy phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách các chi bộ và yêu cầu hàng tháng dự sinh hoạt cùng chi bộ để hướng dẫn chi bộ hình thức, nội dung sinh hoạt cũng như kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân, từ đó đề xuất với Ban Thường vụ Ðảng ủy xã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, giải quyết kịp thời và hiệu quả những vấn đề nảy sinh ở cơ sở.

Ông Vừ Sái Sùng, Bí thư Ðảng ủy xã Pú Nhung cho biết:“Việc phân công các đồng chí đảng ủy viên xuống phụ trách từng chi bộ, hướng dẫn các đồng chí bí thư chi bộ ở các bản biết cách tổ chức sinh hoạt, cũng như chuẩn bị các nội dung sinh hoạt với nội dung thiết thực cụ thể, thông qua đó đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để đảm bảo nội dung sinh hoạt đa dạng, phong phú.

Chi bộ bản Ðề Chia A là một trong những chi bộ điển hình về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trước mỗi kỳ sinh hoạt, ban chi ủy đều thông báo trước về thời gian, nội dung sinh hoạt đến từng đảng viên để các đồng chí đảng viên sắp xếp công việc và chuẩn bị ý kiến tham gia. Việc mở rộng và phát huy dân chủ, đã tạo được tính thống nhất cao trong chi bộ; đồng thời giải đáp những thắc mắc của đảng viên theo đúng thẩm quyền. Chi ủy thường xuyên lồng ghép đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” để cán bộ, đảng viên, nhân dân nắm rõ và thực hiện, phấn đấu xây dựng bản văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự, tạo sự đoàn kết trong chi bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, các vấn đề nảy sinh đều được bàn bạc dân chủ, giải quyết thấu tình đạt lý. Nhờ đó, 3 năm qua, Chi bộ bản Ðề Chia A liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Ông Vừ Chồng Phía, Bí thư Chi bộ bản Ðề Chia A chia sẻ:“Chúng tôi đã xây dựng quy chế làm việc, đề ra các nghị quyết của chi bộ cho từng tháng, quý để các đồng chí đảng viên triển khai thực hiện. Từ đó góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đây là cơ sở để chúng tôi theo dõi, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm”.    

Ðảng ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc duy trì sinh hoạt tại các chi bộ trong đó chú trọng vào một số chi bộ có những hạn chế như: Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt thấp, hình thức sinh hoạt chậm đổi mới, nội dung sinh hoạt nghèo nàn; đảng viên ít phát biểu ý kiến, thảo luận, nghị quyết chi bộ đề ra còn chung chung... từ đó có các biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Chất lượng sinh hoạt của các chi bộ ngày càng được nâng cao. Nhiều chi bộ đã phát huy vai trò “hạt nhân” chính trị ở cơ sở, tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn đảng bộ, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.

Ngọc Bích (Ðài TT - TH Tuần Giáo)
Bình luận

Tin khác