Ðảng bộ Cục Thuế tỉnh

Phát huy sức mạnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

09:30 - Thứ Hai, 12/02/2018 Lượt xem: 4496 In bài viết
ĐBP - Xác định giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên có vai trò hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Ðảng, thời gian qua, đảng bộ Cục Thuế tỉnh luôn đề cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tới từng cán bộ, đảng viên. Qua đó, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Với việc thường xuyên chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; bám sát kế hoạch chỉ đạo của Ðảng ủy cấp trên để thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo, nhờ đó, trong những năm qua, Ðảng bộ Cục Thuế tỉnh luôn duy trì gìn giữ được sự đoàn kết trong Ðảng bộ, đảng viên trong Ðảng bộ luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Ðảng. Trong năm 2017, Ðảng bộ đã triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với những nội dung cụ thể, thiết thực, qua đó mỗi cán bộ, đảng viên tự giác đăng ký cam kết thực hiện những nội dung trọng tâm về học tập và làm theo Bác, coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Ðảng bộ cũng thường xuyên chú trọng duy trì tốt nề nếp sinh hoạt Ðảng, đảm bảo chế độ sinh hoạt đảng thường kỳ hàng tháng và sinh hoạt chuyên đề hàng quý, kết hợp với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt tại Ðảng bộ và các chi bộ trực thuộc.

Cùng với đó, Ðảng bộ Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 14-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng” và Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng đến năm 2020”; triển khai, quán triệt sâu Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, các chỉ thị, quy định, quyết định của Ðảng, của cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Ðảng nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ðảng bộ thực hiện kiểm điểm đánh giá thực hiện nhiệm vụ và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ đề ra, đôn đốc Ðảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc triển khai và xây dựng chương trình công tác hàng tháng theo quy chế hoạt động và chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ðược sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao và hiệu quả của Ðảng bộ, Cục Thuế tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Cụ thể, năm 2017, Cục Thuế tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị Quyết số 01/2017/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu ngân sách năm 2017; chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật thuế, hỗ trợ người nộp thuế, thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, thực hiện đúng các chính sách pháp luật thuế; tổ chức sơ kết đánh giá kết quả công tác quản lý thuế, đề ra các nhiệm vụ giải pháp để khai thác nguồn thu quyết tâm thực hiện hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao. Ðồng thời, Cục Thuế tỉnh đã thực hiện tốt các biện pháp quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, thu hồi nợ đọng thuế; tổ chức thực hiện đúng công tác hoàn thuế cho người nộp thuế; công tác thanh tra, giám sát, kiểm tra các đơn vị, người nộp thuế, trong việc kê khai thuế theo quy định, kiểm tra nội bộ theo kế hoạch, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo khi có phát sinh. Cùng với đó Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị quản lý tài chính, sử dụng kinh phí, tài sản của cơ quan đúng tiêu chuẩn, định mức chế độ chính sách quy định; thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, thực hiện tốt công tác an ninh, an toàn tại Cục Thuế tỉnh và các chi cục trực thuộc.

Trên cương vị trách nhiệm của mình, các Ủy viên Ban Thường vụ Ðảng bộ Cục Thuế tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả công việc được phân công; chấp hành nghiêm túc các nguyên tắc sinh hoạt Ðảng, thực hiện đúng quy chế làm việc; năm 2017, Ðảng ủy đã tiếp tục, phát huy việc lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn và hiệu quả công tác Ðảng, nổi bật là tình hình chính trị trong Ðảng bộ luôn ổn định, nội bộ đoàn kết, tập thể đảng viên trong Ðảng bộ đồng thuận cao, kết quả thực hiện thu ngân sách  trên địa bàn năm 2017 thu được 1.072 tỷ 160 triệu đồng, đạt 103,4% dự toán pháp lệnh, tăng 10,2% so với thực hiện năm 2016.

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2017, Ðảng bộ Cục Thuế tỉnh đang quyết tâm nỗ lực triển khai hiệu quả nhiệm vụ năm 2018. Ðồng thời, nỗ lực phấn đấu giữ vững ổn định chính trị, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn Ðảng bộ, năng động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực xây dựng và phát triển Ðảng bộ vững mạnh để lãnh đạo, chỉ đạo ngành Thuế tỉnh hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

TTHT
Bình luận

Tin khác