Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017

10:18 - Thứ Năm, 08/02/2018 Lượt xem: 6248 In bài viết

ĐBP - Sáng 8/2, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác CCHC năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Điện Biên, đồng chí Lò Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Bộ Nội vụ trình bày Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ về công tác CCHC năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Chỉ đạo; các thành viên Ban Chỉ đạo và một số tỉnh, thành trình bày tham luận.

 

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017 tại điểm cầu tỉnh Điện Biên. 

Theo báo cáo của tỉnh Điện Biên năm 2017, tỉnh đã thực hiện sắp xếp tổ chức lại bộ máy hành chính và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện; thực hiện các quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại cơ quan hành chính, quy định về sử dụng biên chế hành chính và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh. Tỉnh hiện đang thực hiện sử dụng biên chế hành chính với 21.417 người theo Bộ Nội vụ giao năm 2015 và vẫn đảm bảo số thực hiện tinh giảm biên chế giai đoạn 2016 – 2021 theo quy định, với 100% đơn vị sự nghiệp thực hiện đúng số lượng người làm việc được giao và không có đơn vị nào vượt quá số lượng người làm việc giao năm 2017. Trong công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năm 2017, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã thực hiện 40 đợt tuyển dụng công chức, viên chức theo đúng quy trình, thủ tục do Chính phủ quy định; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức vượt 12,2% kế hoạch năm; bổ nhiệm, sắp xếp lại nhiều vị trí lãnh đạo cấp sở và tương đương theo đúng quy trình, thủ tục hành chính. Trên cơ sở tổng hợp những kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Điện Biên tự chấm điểm các tiêu chí thành phần về chỉ số CCHC năm 2017 là 57,30/64,50 điểm, ít hơn so với điểm tối đa 7,2 điểm.

Kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh CCHC theo quy định của Chính phủ; tiếp tục kiện toàn bộ  máy, đổi mới phương thức làm việc, nâng cao chất lượng hoạt động, đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao chất lượng thực thi pháp luật trong thực hiện công tác hành chính; thực hiện rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính... theo những nhiệm vụ đề ra trong năm 2018. 

Tin, ảnh: Phương Liên
Bình luận

Tin khác