Hướng tới năm 2018 thành công, phát triển

08:59 - Thứ Ba, 06/02/2018 Lượt xem: 4126 In bài viết
ĐBP - Năm 2017 trôi qua với nhiều thành tựu và kết quả đáng ghi nhận. Nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế còn tồn tại của năm cũ, để chuẩn bị tốt nhất cho nhiệm vụ năm 2018, các sở, ngành và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã xây dựng các kế hoạch chi tiết, với nhiều giải pháp cụ thể, khả thi, hướng tới một năm mới với nhiều thành công mới, đưa tỉnh ta phát triển bền vững trên mọi lĩnh vực. 

Ông Lò Văn Mừng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Phát huy vai trò toàn dân giám sát, phản biện xã hội và phòng, chống tham nhũng

 
Trong năm 2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh đã chủ trì tổ chức 3 cuộc giám sát về các nội dung: Tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và công tác quản lý, cấp phép sinh hoạt điểm nhóm tôn giáo và đơn thư của người có đạo. Từ đó Ban Thường trực MTTQ cấp huyện, xã đã có những kiến nghị đến các cấp nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện.

Ðược sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, công tác kiểm tra, giám sát đã phát huy được quyền và trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền. Tuy nhiên, công tác giám sát và phản biện xã hội, nhất là tại cơ sở còn nhiều mặt hạn chế. Những hạn chế này do phạm vi giám sát và phản biện xã hội rộng, yêu cầu cao trong khi nguồn lực con người và điều kiện vật chất của MTTQ các cấp có hạn; nhận thức của cán bộ mặt trận và đối tượng được giám sát, của một số cấp ủy, chính quyền chưa đầy đủ về nhiệm vụ này. Thực tiễn cho thấy, muốn phát huy giám sát của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền cần phải có quy định cụ thể, sát thực, dễ hiểu, dễ làm. Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần tiếp tục nghiên cứu, xây dựng quy trình tập hợp ý kiến nhân dân, phát huy tốt nhất vai trò và trí tuệ đội ngũ trí thức, dân tộc, người uy tín, đoàn viên, hội viên và sự ủng hộ của nhân dân tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền. Năm 2018, Ban Thường trực MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch chủ trì 4 nội dung giám sát; phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội chủ trì 6 nội dung giám sát. Tập trung vào những vấn đề dự luận quan tâm. Trong đó, đặt mục tiêu đi sâu vấn đề, tổ chức hội nghị phản biện từ 2 cuộc trở lên. Ðặc biệt, hiện nay Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đang xây dựng chương trình “MTTQ Việt Nam với công tác phòng, chống tham nhũng”, MTTQ các cấp sẽ đưa nội dung này vào tiêu chí thi đua hàng năm. Qua đó phát huy vai trò của khối đại đoàn kết dân tộc, đưa cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng trở thành công cuộc của toàn Ðảng, toàn dân.

Ông Hà Văn Quân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN & PTNT

Năm thành công của nông nghiệp tỉnh nhà

 
Có thể nói 2017 là năm thành công của ngành Nông nghiệp tỉnh; sản xuất lương thực vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Ðặc biệt, trong năm qua, với việc tổ chức lại sản xuất (mô hình cánh đồng lớn theo chuỗi liên kết) lần đầu tiên chúng ta đã thực hiện thành công Dự án Cánh đồng lớn hợp tác liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ lúa IR64 và Bắc thơm số 7 với quy mô 31ha của Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Thanh Yên (huyện Ðiện Biên). Từ nay sản phẩm gạo Ðiện Biên đã được chứng nhận theo chuỗi, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời được thiết kế bao bì, đăng ký quét mã truy xuất nguồn gốc (mã vạch QR) giúp bảo vệ quyền lợi người sản xuất, khẳng định thương hiệu địa phương. Sản phẩm đã được xuất bán ra các thị trường lớn trong nước như: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên…

Về chăn nuôi, thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp… nhưng tổng đàn gia súc, gia cầm vẫn tăng trưởng ổn định. Ðối với công tác bảo vệ và phát triển rừng, với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp, đặc biệt là việc triển khai Kế hoạch số 420 của UBND tỉnh tại huyện Mường Nhé, số vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng đã giảm 17 vụ so với năm 2016.

Ðể những kết quả của năm 2017 được duy trì, tiếp tục phát triển bền vững, năm 2018 ngành Nông nghiệp tỉnh xác định: Ðẩy mạnh thực hiện Ðề án Tái sản xuất nông nghiệp; nâng cao hoạt động thu hút, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp của tỉnh; tăng cường sự tham gia của các cấp, ngành trong vận động nhân dân hợp tác, góp đất cùng doanh nghiệp thực hiện các dự án trồng cây công nghiệp, sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn tạo chuỗi liên kết sản xuất. Ðồng thời rà soát, đánh giá hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh nhằm hỗ trợ, khuyến khích, nhân rộng các tổ chức hoạt động hiệu quả; thực hiện tốt liên kết “4 nhà”, “5 nhà” trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản. Tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ông Phạm Việt Dũng, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thay đổi nhận thức, tư duy phục vụ

Năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên theo tôi, thành công lớn nhất là nỗ lực thay đổi nhận thức, tư duy hành động của đội ngũ làm du lịch. Hiện những người làm du lịch đã thoát khỏi tư tưởng chờ đợi sự bao cấp của Nhà nước, xác định rõ hoạt động của ngành là sự phục vụ.

Công tác tuyên truyền tại khu vực vùng sâu, vùng xa đạt hiệu quả tích cực. Các đội tuyên truyền lưu động phối hợp tốt với các ngành, địa phương, chủ động lồng ghép một cách khoa học hoạt động quảng bá, văn hóa, giải trí với công tác tuyên truyền về chính trị - xã hội, với 100% là hình thức song ngữ (tiếng Việt và tiếng dân tộc). Công tác bảo tồn, phát huy giá trị của các di sản văn hóa, tiếp tục được quan tâm, trong năm đã lập 3 hồ sơ khoa học về di tích đề nghị xếp hạng; trong đó: 1 hồ sơ đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia (hang động Pê Răng Ky); 2 hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh (di tích lịch sử Lễ Xên Mường Thanh và di tích lịch sử Pú Vạp). Tiếp tục triển khai xây dựng hồ sơ Nghệ thuật xòe Thái của tỉnh Ðiện Biên tham gia vào bộ hồ sơ đề cử quốc gia “Nghệ thuật xòe Thái Việt Nam” trình UNESCO đề nghị công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Năm 2018, ngành Du lịch phấn đấu thu hút trên 680.000 lượt khách đến Ðiện Biên, trong đó, khách quốc tế đạt 150.000 lượt trở lên, khách nội địa đạt 530.000 lượt trở lên; thu nhập xã hội từ du lịch đạt trên 1.150 tỷ đồng; ngày lưu trú bình quân khách nội địa và quốc tế đạt 2,5 ngày trở lên.

Nhằm đẩy mạnh chất lượng phục vụ, ngành tiếp tục quán triệt, duy trì nghiêm tác phong công vụ và thường xuyên cải tiến quy trình giải quyết, với 100% thủ tục hành chính (TTHC) theo hệ thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008, sau khi chuẩn hóa TTHC. Duy trì, cải tiến hệ thống ở 9/9 phòng quản lý Nhà nước; 100% các TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế được thống kê, công bố công khai.

Ông Triệu Ðình Thành, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế

Xây dựng hệ thống y tế “công bằng, hiệu quả, chất lượng và bền vững”

 
Năm 2017, sở Y tế đã triển khai thực hiện toàn diện, đầy đủ và hiệu quả 8 dự án thuộc Chương trình Mục tiêu Y tế - Dân số, như: Phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và một số bệnh không lây nhiễm phổ biến; tiêm chủng mở rộng; dân số và phát triển; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống HIV/AIDS; đảm bảo máu an toàn và phòng chống một số bệnh lý huyết học; quân dân y kết hợp và các hoạt động y tế do ngành Y tế quản lý cơ bản đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Ðối với công tác khám chữa bệnh, Sở đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện đầy đủ các quy định tại các tuyến, đặc biệt là khám chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng chính sách. Sở phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh, các ngành chức năng liên quan chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện chính sách khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Một trong những thành công nổi bật trong năm 2017 là công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Triển khai bộ phận “Một cửa” về các lĩnh vực khám chữa bệnh; quản lý hành nghề y dược tư nhân.

Năm 2018, phát huy những thành quả đạt được, ngành Y tế tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động, tạo niềm tin vững chắc trong nhân dân. Phấn đấu xây dựng hệ thống y tế “công bằng, hiệu quả, chất lượng và bền vững”, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Ông Lê Hữu Khang, Giám đốc Sở Nội vụ

Tập trung xây dựng nền hành chính phục vụ

 
Năm 2017, với sự chủ động tích cực và sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Sở Nội vụ đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về công tác nội vụ địa phương. Ðồng thời, chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trên từng lĩnh vực công tác chuyên môn cụ thể, đặc biệt là việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Trong lĩnh vực tổ chức bộ máy, biên chế và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, Sở Nội vụ đã hướng dẫn các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện sắp xếp, kiện toàn, đảm bảo tinh gọn, hợp lý, hạn chế sự chồng chéo và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo quy định gắn với việc xây dựng Ðề án Vị trí việc làm. Sở đã lên phương án kiện toàn, sắp xếp, bổ sung chức năng nhiệm vụ, thành lập Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thuộc UBND 10 huyện, thị xã và thành phố. Tổ chức thẩm định và thông báo kết quả thẩm định phương án phân bổ chi tiết biên chế công chức và số lượng người làm việc thuộc các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc 19 sở, ngành và 10 huyện, thị xã, thành phố. Trong lĩnh vực CCHC, đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra và thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác CCHC tại 19/19 sở, ngành; 10 huyện, thị xã, thành phố và 51/130 đơn vị cấp xã, trong đó kiểm tra 10 vấn đề trên cả 6 nội dung CCHC. Ðến nay 100% các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện, xã đã thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”.

Ðể tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cấp, ngành phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt là công tác CCHC bám sát Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, Nghị định 108 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức… Nhằm xây dựng hệ thống hành chính tinh gọn trên tinh thần phục vụ.

Ông Hà Quang Trung, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính

Ðảm bảo thu, chi ngân sách theo dự toán

 
Năm 2017, là năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách (2017 - 2020), cũng là năm thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước.

Trong năm 2018, trước những dự báo về khó khăn trong phân bổ ngân sách từ Trung ương, Sở Tài chính nỗ lực thực hiện điều hành dự toán thu, chi ngân sách một cách linh hoạt để góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng. Tăng cường quản lý thu ngân sách trên địa bàn, tích cực đôn đốc xử lý nợ đọng thuế trong các doanh nghiệp, đồng thời, tổ chức thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi tiêu hành chính theo hướng mở rộng khoán chi đối với các cơ quan đơn vị gắn với kiểm tra, giám sát đúng quy định của Luật Ngân sách, đảm bảo các khoản dự phòng chi cho các yêu cầu nhiệm vụ chi cấp bách, đột xuất phát sinh trên địa bàn; dự kiến tổng chi ngân sách là 9.059,427 tỷ đồng. Ngành Tài chính quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng. Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình tiếp cận với các nguồn vốn hỗ trợ để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, đổi mới công nghệ...

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Sở Giao thông - vận tải

Kêu gọi đầu tư Cảng Hàng không Ðiện Biên và siết chặt quản lý trọng tải xe

 
Năm 2018, Sở Giao thông - Vận tải (GT-VT) xác định nhiệm vụ trọng tâm tập trung vào 5 nội dung chính. Trước hết là đối với việc công bố Quy hoạch Cảng Hàng không Ðiện Biên trước thời hạn. Từ những nỗ lực tham mưu, đề nghị của tỉnh, vai trò nòng cốt là Sở GT - VT, Quy hoạch đã sớm được xây dựng, công bố trong năm 2017. Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao kết cấu, hạ tầng giao thông, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển; đáp ứng nguyện vọng, giải tỏa sự quan tâm, lo lắng của người dân vùng quy hoạch, Sở sẽ nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh kêu gọi đơn vị chủ đầu tư là Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GT-VT) khẩn trương có Quyết định phê duyệt đầu tư dự án.

Trong năm vừa qua, sau khi lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) ngừng phối hợp với Thanh tra giao thông trong việc kiểm soát tải trọng xe cơ giới, tình hình vi phạm trọng tải đã có những diễn biến phức tạp. Trước thực trạng đó, từ cuối năm 2017, Sở đã chỉ đạo đơn vị chức năng tăng cường lực lượng kiểm tra, kiểm soát; chuyển vị trí trạm cân về khu vực trọng điểm thuộc địa phận xã Núa Ngam (huyện Ðiện Biên); tích cực tuần tra, xử lý xe quá trọng tải bằng cân xách tay. Trong năm 2018, lực lượng Thanh tra giao thông sẽ tiếp tục siết chặt hơn nữa công tác xử lý xe quá trọng tải; tham mưu với tỉnh chỉ đạo sự phối hợp của ngành Công an và chính quyền địa phương trong công tác quản lý, góp phần giữ kết cấu, hạ tầng giao thông của tỉnh.

Bình luận

Tin khác