Bộ CHQS tỉnh

Ðẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng - an ninh

14:39 - Thứ Hai, 05/02/2018 Lượt xem: 5922 In bài viết
ĐBP - Năm 2017, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh được Bộ Quốc phòng tặng Cờ Ðơn vị dẫn đầu trong phong trào Thi đua Quyết thắng. Thành tích Bộ CHQS tỉnh đạt được là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố; trong đó, việc thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (QP - AN) là yếu tố quan trọng, đã trực tiếp giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác giáo dục QP - AN là nội dung cơ bản mang tính cấp thiết trước mắt, đồng thời mang tính chiến lược lâu dài trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân (ANND) vững mạnh. Những năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh và Hội đồng Giáo dục QP - AN tỉnh có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ và toàn diện, sát với yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với đặc thù địa bàn; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện công tác giáo dục QP - AN. Toàn tỉnh đẩy mạnh quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, văn bản quy phạm pháp luật về công tác giáo dục QP - AN, nhất là Chỉ thị 12-CT/TW của Bộ Chính trị và Luật Giáo dục QP - AN cùng với các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

Ðại tá Hoàng Hải (bên trái), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh luyện tập vận hành cơ chế, xử trí tình huống trong diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017.

Ðối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, tỉnh tổ chức các lớp nghiên cứu, quán triệt tập trung kết hợp với lồng ghép trong các đợt sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể. Ðối với công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, chủ động kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, để các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến được mọi đối tượng. Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh chủ động lồng ghép tuyên truyền giáo dục QP - AN thông qua các hoạt động thực tiễn của lực lượng vũ trang như: diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu trị an, huấn luyện dã ngoại, tham gia các hoạt động dân vận, xây dựng địa bàn, xây dựng nông thôn mới, các hoạt động “Ðền ơn, đáp nghĩa”, phòng chống bão lũ, khắc phục hậu quả thiên tai… gắn thực hiện nhiệm vụ giáo dục QP - AN với đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Công tác bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho các đối tượng, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành luôn được tỉnh chú trọng; xác định là tiêu chuẩn bắt buộc đối với cán bộ, đảng viên, một trong những tiêu chí để xem xét, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nên Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương rà soát nắm chắc các đối tượng trong diện bồi dưỡng kiến thức QP - AN. Trên cơ sở đó giao chỉ tiêu cho từng địa phương, cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện bố trí thời gian, công việc cho cán bộ tham gia học tập đầy đủ, đạt chất lượng cao.

Năm 2017, ngoài việc cử cán bộ thuộc đối tượng 1 và đối tượng 2 đi bồi dưỡng kiến thức QP - AN theo phân cấp, tỉnh đã tổ chức 7 khóa bồi dưỡng cho 376 cán bộ đối tượng 3; các huyện, thị, thành phố tổ chức 80 khóa bồi dưỡng cho gần 4.600 cán bộ thuộc đối tượng 4; trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện tổ chức được 3 lớp cho 150 già làng, trưởng họ tộc đạt 100% kế hoạch. Riêng với đối tượng 4, tỉnh chỉ đạo các huyện, thành, thị tổ chức bồi dưỡng theo cụm xã để giảm bớt khó khăn cho cán bộ, nhất là với các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới. Ðối tượng 5, do cấp xã tổ chức bồi dưỡng dưới sự chỉ đạo, giúp đỡ của hội đồng giáo dục QP - AN cấp huyện. Các khóa, lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN từ tỉnh đến cơ sở đều thực hiện đúng, đủ nội dung, chương trình theo quy định. Qua kiểm tra, 100% học viên đều đạt yêu cầu trở lên, trong đó có trên 75% đạt khá, giỏi.

Một trong những điểm nổi bật trong công tác bồi dưỡng, giáo dục QP - AN trên địa bàn tỉnh là nhiều địa phương, cơ sở đã kết hợp bồi dưỡng kiến thức QP - AN với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Cách làm này đã giúp cho cán bộ, đảng viên vừa nắm vững chủ trương, quan điểm về QP - AN của Ðảng, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội và QP - AN của địa phương vừa có điều kiện để vận dụng giữa lý luận với thực tiễn, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chính quyền và cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thông qua bồi dưỡng kiến thức QP - AN, đội ngũ cán bộ, đảng viên không chỉ được củng cố, tăng cường về bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ lý luận và kinh nghiệm thực tiễn công tác QP - AN mà còn góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, nhất là kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với tăng cường QP - AN, có nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò quan trọng của công tác giáo dục QP - AN đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Kiểm tra tháo lắp súng Tiểu liên AK đối với học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Ðôn (TP. Ðiện Biên Phủ). Ảnh: Đức Hạnh

Cùng với duy trì nề nếp, chất lượng công tác bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho các đối tượng, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Ðào tạo, các ngành liên quan tổ chức tốt công tác giáo dục QP - AN cho học sinh, sinh viên trên địa bàn theo đúng chương trình quy định; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về giáo dục QP - AN theo chỉ tiêu trên giao. Cơ quan quân sự các cấp đã chủ động mở lớp tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên chuyên trách và kiêm nhiệm giảng dạy môn giáo dục QP - AN. Năm qua, các trường trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh đã tổ chức giáo dục QP - AN cho gần 18.500 học sinh, sinh viên đảm bảo đúng, đủ thời gian, nội dung chương trình và đạt kết quả tốt. Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với Sở Giáo dục và Ðào tạo tổ chức hội thao môn học giáo dục QP - AN cho 180 học sinh trung học phổ thông; phối hợp với Tỉnh đoàn và các cơ quan liên quan tổ chức tốt chương trình “Học kỳ quân đội”, tham quan di tích lịch sử, chuyện truyền thống cho thanh, thiếu niên trên địa bàn...

Công tác bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho toàn dân cũng được các cấp, ngành, địa phương đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Bộ CHQS tỉnh tham mưu cho Hội đồng Giáo dục QP - AN tỉnh đẩy mạnh công tác phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Ðiện Biên Phủ, Ðài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn, Báo Quân khu 2 đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền các hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh, công tác xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND vững mạnh trên địa bàn. Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với Báo Quân khu 2, Báo Ðiện Biên Phủ và Ðài Phát thanh - Truyền hình tỉnh sản xuất, phát sóng và đăng tải được gần 40 chuyên mục, chuyên trang QPTD; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và quân đội đăng tải, phát sóng được hàng trăm tin, bài, ảnh, phóng sự có đề tài về lực lượng vũ trang và công tác quân sự - quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Cơ quan quân sự các các cấp đã phối hợp với ngành văn hóa và đài truyền thanh cơ sở duy trì hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục QP - AN theo đúng định hướng.

Các địa phương đã phát huy hiệu quả đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan kết hợp với các hoạt động của tổ chức đoàn thể; các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục, thể thao; lồng ghép vào các đợt gọi công dân nhập ngũ, các sự kiện chính trị của đất nước, lễ hội, ngày truyền thống của địa phương góp phần kịp thời tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật Nhà nước về QP - AN, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Có thể nói, công tác giáo dục QP - AN của tỉnh trong những năm qua đã đạt được những kết quả toàn diện trên các mặt công tác. Ðể có được kết quả có khẳng định vai trò tham mưu đúng, trúng, kịp thời của Bộ CHQS tỉnh và ban CHQS quân sự các huyện, thị, thành phố với cấp ủy, chính quyền và hội đồng giáo dục QP - AN các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác giáo dục QP - AN.

Công tác giáo dục QP - AN đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Ðại tá Hoàng Hải

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

Bình luận

Tin khác