Hừa Ngài với công tác phát triển đảng viên

09:39 - Thứ Sáu, 02/02/2018 Lượt xem: 6674 In bài viết
ĐBP - Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ xã Hừa Ngài nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra mục tiêu kết nạp mới 30 đảng viên. Nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của cả tập thể, quyết tâm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở các chi bộ thôn, bản, qua nửa nhiệm kỳ, Ðảng bộ xã đã kết nạp được 20 đảng viên, đạt hơn 70% mục tiêu đề ra.


Một buổi sinh hoạt tại Chi bộ bản San Súi.

Như bao xã vùng cao khác, Hừa Ngài (huyện Mường Chà) cũng gặp phải nhiều khó khăn chung trong công tác phát triển đảng viên, nhất là trong khâu tạo nguồn. Bởi trình độ dân trí nơi đây còn thấp, nhận thức chưa cao; một số trường hợp có thể bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp Ðảng thì vi phạm chính sách dân số. Ðồng chí Mùa A Dùng, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy xã Hừa Ngài, cho biết: Hiện nay Hừa Ngài có 103 đảng viên, sinh hoạt tại 10 chi bộ. Ngay từ khi bước vào nhiệm kỳ mới, thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy Mường Chà, Ðảng ủy xã Hừa Ngài tập trung xây dựng và triển khai công tác phát triển đảng viên, trong đó nhấn mạnh đến phát triển đảng viên ở các chi bộ thôn, bản. Ðảng ủy xã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi bộ, tăng cường công tác bồi dưỡng nguồn kết nạp đảng viên. Bên cạnh đó, tập trung kiện toàn, tạo điều kiện tốt nhất cho các đoàn thể ở cơ sở phát triển, nhằm thông qua các phong trào hoạt động của đoàn thể để lựa chọn quần chúng ưu tú đưa vào nguồn bồi dưỡng kết nạp đảng. Các chi bộ đánh giá nguồn của chi bộ về số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn nguồn để làm cơ sở điều chỉnh, lập kế hoạch kết nạp đảng viên và phân công giao nhiệm vụ cho đảng viên theo dõi giúp đỡ quần chúng ưu tú và giới thiệu, giúp đỡ quần chúng ưu tú vào Ðảng.  Căn cứ vào nguồn bồi dưỡng kết nạp đảng viên ở cơ sở, Ðảng uỷ xã lựa chọn quần chúng ưu tú cử đi học nâng cao nhận thức về Ðảng, qua học tập quần chúng xác định được mục đích và động cơ đúng đắn khi vào Ðảng. Nhờ đó, trong 2 năm đầu nhiệm kỳ (2015 - 2017), Ðảng ủy xã kết nạp được 20 đảng viên; tiếp tục cử 2 quần chúng đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Ðảng.

Trong các kỳ sinh hoạt ở chi bộ thôn, Ðảng ủy xã Hừa Ngài tổ chức các buổi tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và cấp ủy ở cơ sở về công tác phát triển đảng viên. Ðồng chí Giàng Văn Chu, Bí thư Chi bộ bản San Súi, xã Hừa Ngài, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Ðảng ủy xã, trong các buổi sinh hoạt, chi bộ quán triệt tới tất cả các đảng viên thực hiện nghiêm túc phương châm kết nạp đảng viên, coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, bảo đảm nguyên tắc, quy trình chặt chẽ. Ðể kết nạp đảng viên phải thực hiện đầy đủ các khâu: khảo sát, đánh giá nguồn, thống kê số lượng, phân tích đánh giá về chất lượng nguồn kết nạp đảng, chú trọng chất lượng nguồn bồi dưỡng. Căn cứ vào tình hình thực tế của bản, chi bộ lựa chọn đối tượng là trưởng bản, trưởng các đoàn thể, đoàn viên thanh niên… vừa có năng lực, trình độ lại nhiệt huyết với công tác địa phương. Ðồng thời, tạo điều kiện cho đối tượng tham gia các hoạt động xã hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao… để bồi dưỡng, rèn luyện thêm. Nhờ đó trong 2 năm trở lại đây, chi bộ đã kết nạp được 4 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn chi bộ lên 14 đồng chí. Ngoài ra, chi bộ đang giới thiệu 2 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Ðảng.

Bằng những việc làm cụ thể, Ðảng bộ xã Hừa Ngài đã và đang làm tốt công tác phát triển đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Ðảng. Từ những kết quả đã đạt được, tin rằng Ðảng bộ xã Hừa Ngài sẽ phấn đấu hoàn thành mục tiêu kết nạp 30 đảng viên đã đề ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bài, ảnh: Hải Phong
Bình luận
Back To Top