Mường Nhé xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

09:04 - Thứ Tư, 31/01/2018 Lượt xem: 6827 In bài viết
ĐBP - Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 16/6/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”, Huyện uỷ Mường Nhé đã tập trung lãnh đạo chính quyền, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) ngày càng vững chắc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xây dựng KVPT huyện vững chắc trên cơ sở xây dựng các xã trên địa bàn vững mạnh toàn diện; lấy xây dựng chính trị làm cốt lõi, kinh tế làm trọng tâm, quốc phòng, an ninh làm trọng yếu. Trong xây dựng tiềm lực về chính trị, tinh thần, Huyện ủy thực hiện quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 và của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP - AN được chú trọng. 7 năm qua, toàn huyện có hàng trăm đối tượng 2, 3, 4, 5 và trên 9.000 học sinh trên địa bàn được bồi dưỡng, giáo dục QP - AN. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng còn tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, xây dựng KVPT đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là lực lượng trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, dự bị động viên. Qua đó, nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của các cấp, các ngành và nhân dân đã chuyển biến rõ rệt, nhất trí cao với đường lối chiến tranh toàn dân, toàn diện gắn với thế trận an ninh.

 

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường Nhé giúp dân bản Nậm Pố 2, xã Mường Nhé chăm sóc ngô.

Về xây dựng tiềm lực kinh tế, Huyện ủy lãnh đạo chính quyền, các cơ quan chức năng và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Thực hiện quy hoạch phát triển các vùng kinh tế gắn với mục tiêu quốc phòng - an ninh trên địa bàn nhất là vùng có các dự án của Ðoàn kinh tế - quốc phòng  379 đảm nhiệm. Tập trung xây dựng thế trận hậu cần tại chỗ rộng khắp, vững chắc, sẵn sàng bảo đảm cho LLVT huyện bám trụ tác chiến dài ngày trong các tình huống có thể xảy ra.

Xây dựng tiềm lực quân sự - an ninh, huyện Mường Nhé tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT trong KVPT. Cơ quan quân sự các cấp thường xuyên được chăm lo củng cố. Ðảng bộ Quân sự và Ban CHQS huyện liên tục đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và đơn vị vững mạnh toàn diện. Huyện đã xây dựng 11 xã thành cụm làng xã chiến đấu, 5 cụm tác chiến biên phòng làm “nòng cốt”, nền tảng cho xây dựng KVPT huyện. Triệt để tận dụng các địa hình, hang động thiên nhiên, các công trình giao thông, thuỷ lợi để tạo lập thế trận phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu hoạt động của địa phương khi có tình huống chiến tranh và đột xuất, phức tạp xảy ra.

Trong xây dựng lực lượng vũ trang, huyện tập trung duy trì lực lượng thường trực đảm bảo theo quy định; lực lượng dân quân tự vệ được tổ chức tinh gọn, tỷ lệ đạt 2,1% dân số. Lực lượng dự bị động viên được đăng ký quản lý chặt chẽ, quân số bình quân đạt 100% theo quy định. Lực lượng công an, bộ đội biên phòng được xây dựng chuyên nghiệp, tinh gọn, đáp ứng tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập đặc biệt được chú trọng. Huyện chủ động điều chỉnh, bổ sung kế hoạch bảo đảm của các ngành, các phương án. Hàng năm, hoàn thành 100% kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ và diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn. Thông qua diễn tập, việc vận hành cơ chế lãnh đạo, điều hành, tham mưu được thực hiện hiệu quả hơn; trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ các cấp và khả năng tác chiến của LLVT địa phương được nâng cao; nhận thức, trách nhiệm của toàn dân đối với nhiệm vụ xây dựng KVPT có chuyển biến tiến bộ.

Triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng KVPT vững chắc đã góp phần quan trọng ngăn ngừa, làm thất bại âm mưu và hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên địa bàn huyện Mường Nhé; giữ vững ổn định chính trị, môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bài, ảnh: Mạnh Thắng
Bình luận
Back To Top