Tập trung nắm tình hình, kịp thời phát hiện và kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên

08:46 - Thứ Tư, 31/01/2018 Lượt xem: 6837 In bài viết
ĐBP - Ðó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018 do Tỉnh ủy tổ chức ngày 30/1. Ðồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 

Ðồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng; Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp bám sát Quy chế làm việc, Chương trình hoạt động toàn khóa, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Ðảng. Ủy ban kiểm tra  các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; tích cực tham mưu giúp cấp ủy phổ biến, quán triệt các quyết định, quy định, hướng dẫn của Ðảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Ðảng; xây dựng chương trình và triển khai thực hiện kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những ngành, lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, tiêu cực. Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên, đảm bảo theo quy định của Ðiều lệ Ðảng, hướng dẫn của Trung ương. Qua công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Ðảng, góp phần quan trọng phòng ngừa sai phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Hội nghị đã tham gia vào Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018. Ðể thực hiện hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2018, các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp toàn đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt 5 nhiệm vụ chủ yếu; trong đó, tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc, lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm; việc thực hiện quy chế làm việc; giám sát, kiểm tra trách nhiệm cá nhân của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các địa bàn, lĩnh vực quan trọng...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lâm Văn Năm ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2017. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp toàn đảng bộ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến mục đích, yêu cầu, nội dung công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp; trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Ðảng. Tập trung nắm tình hình, phát hiện và kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên; kịp thời uốn nắn, làm rõ hành vi vi phạm và xử lý nghiêm minh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát, nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào những vấn đề trọng điểm, dễ phát sinh vi phạm.

Tin, ảnh: Minh Thùy
Bình luận
Back To Top