Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và luân chuyển cán bộ

10:56 - Thứ Ba, 30/01/2018 Lượt xem: 7436 In bài viết

ĐBP - Ngày 30/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và luân chuyển cán bộ tới Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBMTTQ, đoàn thể tỉnh; thường trực cấp ủy và một số cán bộ làm công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát của các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh. Các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

 

Đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt Quy định số 98 – QĐ/TW, ngày 7/10/2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, nhấn mạnh: Trong năm qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều quyết định, quy định quan trọng về công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Trọng tâm là: Quy định số 98 – QĐ/TW, ngày 7/10/2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ; Quy định số 102 – QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định số 109 – QĐ/TW ngày 3/1/2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên… Đây là những nội dung rất quan trọng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và công tác xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Từ đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ trong từng giai đoạn, tạo nguồn cán bộ có năng lực, liêm khiết, có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những khuyết điểm, sai phạm của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong thực hiện chính sách, nhiệm vụ; tạo điều kiện để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị quán triệt.

Thay mặt Ban Thường vụ, đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã quán triệt Quy định số 98 – QĐ/TW, ngày 7/10/2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm, gồm: Phạm vi, đối tượng, chức danh luân chuyển cán bộ; kế hoạch, quy trình, hồ sơ cán bộ luân chuyển; nhận xét đánh giá với cán bộ luân chuyển; nguyên tắc bố trí cán bộ sau luân chuyển… Tiếp đó, đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quán triệt Quy định số 102 – QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định số 109 – QĐ/TW ngày 3/1/2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên…

Tin, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận
Back To Top