Ðiện Biên Ðông quan tâm phát triển đảng viên

10:01 - Thứ Sáu, 26/01/2018 Lượt xem: 2260 In bài viết
ĐBP - Năm 2017, cùng với những kết quả đạt được trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Ðảng của Ðảng bộ huyện Ðiện Biên Ðông đã đạt nhiều kết quả đáng mừng, đặc biệt là công tác phát triển đảng viên. Trong năm, toàn Ðảng bộ đã kết nạp 160 đảng viên mới, đạt 160% kế hoạch, nâng tổng số đảng viên lên 3.040 người. 

Xác định năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của một số chi bộ còn hạn chế; chất lượng sinh hoạt chi bộ và thực hiện các nguyên tắc sinh hoạt đảng có nơi chưa đảm bảo; công tác tạo nguồn phát triển đảng chưa được quan tâm, đặc biệt là chất lượng đảng viên. Trước thực trạng đó, Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện khóa V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã ban hành Nghị quyết số 06 về tăng cường xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở thực thuộc xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, giai đoạn 2016 - 2020. Một trong những mục tiêu Nghị quyết đề ra là: Xây dựng, củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên ở những bản, cơ quan, đơn vị chưa có đảng viên, chưa có chi bộ nhằm phát huy vai trò hạt nhân chính trị cơ sở; tăng cường vai trò lãnh đạo của chi bộ, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt, xây dựng đội ngũ đảng viên của Ðảng bộ thực sự tiên phong, gương mẫu, tiêu biểu trên mọi lĩnh vực công tác…

 

Ðoàn viên thanh niên huyện Ðiện Biên Ðông tham gia hiến máu tình nguyện.

Ðể Nghị quyết đi vào cuộc sống, cùng với việc nâng cao chất lượng đảng viên, thời gian qua, các cấp ủy đảng luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên; chủ động trong việc xây dựng kế hoạch, đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú; tập trung phát triển đảng viên ở những bản, trường học có ít hoặc chưa có đảng viên, chú trọng các đối tượng là thanh niên, đồng bào dân tộc ít người. Từ đó số lượng và chất lượng đảng viên không ngừng tăng. Từ chỗ 2.805 đảng viên trong toàn Ðảng bộ (cuối tháng 9/2016 - thời điểm ban hành Nghị quyết), đến nay đã tăng lên 3.040 đảng viên. Riêng năm 2017, toàn Ðảng bộ đã kết nạp được 160 đảng viên; vượt 60% so với kế hoạch. Ðảng bộ huyện không còn bản chưa có đảng viên.

Ngành Giáo dục và Ðào tạo huyện năm qua đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện Nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện. Bà Nguyễn Thị Hường, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện, cho biết: Công tác phát triển đảng viên được xem là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại chi bộ các nhà trường. Do đó, hàng năm, Phòng chỉ đạo các trường phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể tích cực bồi dưỡng quần chúng, kịp thời giới thiệu cho Ðảng xem xét, kết nạp. Ðây cũng là cơ sở để các nhà trường thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu năm học, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Hiện nay, toàn ngành có 56 chi bộ và 1 chi bộ ghép; 605 đảng viên/1.820 cán bộ, giáo viên. Mỗi năm, ngành phấn đấu có từ 55 - 60 quần chúng ưu tú là cán bộ giáo viên được quan tâm, bồi dưỡng giới thiệu cho đảng xem xét, kết nạp.

Theo đánh giá của Huyện ủy Ðiện Biên Ðông tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Ðảng năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 vừa qua, nhìn chung đảng viên trong Ðảng bộ đã giữ được vai trò tiên phong gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm, có phẩm chất đạo đức và lối sống lành mạnh, năng lực chuyên môn nghiệp vụ cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, được quần chúng và nhân dân tín nhiệm. Năm 2018, huyện phấn đấu kết nạp từ 150 đảng viên trở lên, trong đó, tập trung vào đối tượng là lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ, dự bị động viên, trưởng bản, ngành Giáo dục và Ðào tạo, đồng bào dân tộc ít người.

Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận

Tin khác