Nậm Pồ xóa bản chưa có đảng viên

08:46 - Thứ Năm, 25/01/2018 Lượt xem: 2610 In bài viết
ĐBP - Ðầu năm 2017, huyện Nậm Pồ còn 36 thôn, bản chưa có đảng viên. Với quyết tâm xóa bản chưa có đảng viên, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ cơ sở, thời gian qua, Ðảng bộ huyện Nậm Pồ đã xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp với thực tế từng xã, bản. Nhờ đó, đến hết năm 2017, huyện Nậm Pồ đã xóa được 19 bản chưa có đảng viên.

Nậm Pồ là huyện vùng cao, biên giới, nhiều thôn, bản sống không tập trung; có những thôn, bản nhiều năm không kết nạp được đảng viên vì không có nguồn, nhiều bản “tái trắng” đảng viên vì giáo viên, bộ đội biên phòng luân chuyển công tác… Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ðảng bộ huyện Nậm Pồ quyết tâm xóa 100% thôn, bản chưa có đảng viên; thành lập nhiều chi bộ mới, giảm dần chi bộ sinh hoạt ghép.

 

Cán bộ Ðảng ủy xã Nà Khoa kiểm tra, đôn đốc công tác phát triển đảng viên tại bản Nà Khoa 1.

Ðể thực hiện được mục tiêu đó, Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch về xóa bản chưa có đảng viên và thành lập chi bộ mới. Ban Chấp hành Ðảng bộ tập trung lãnh đạo cấp ủy các xã phát huy vai trò lãnh đạo, coi phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm trong năm. Ðồng thời, giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể đến từng Ðảng bộ xã. Ban chấp hành Ðảng bộ huyện thành lập Ban chỉ đạo về xóa bản chưa có đảng viên, phân công các thành viên trong Ban chỉ đạo phụ trách, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các giải pháp tạo nguồn, phát triển đảng viên tại các Ðảng bộ xã. Cấp ủy xã phân công các đảng viên phụ trách các thôn, bản; tăng cường bám cơ sở, sinh hoạt cùng nhân dân qua đó phát hiện những “hạt nhân” để theo dõi, bồi dưỡng và giới thiệu cho đảng. Các thôn, bản chưa có đảng viên phát huy vai trò của già làng, trưởng bản và người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động, phát động các phong trào thi đua sôi nổi trong nhân dân; động viên con cháu phấn đấu để đứng vào hàng ngũ của đảng. 

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy các cấp, năm 2017 huyện Nậm Pồ đã thành lập mới 1 chi bộ cơ sở. Hiện nay, toàn huyện có 40 chi, đảng bộ trực thuộc (17 Ðảng bộ và 23 chi bộ). Trong năm, toàn huyện đã thành lập mới được 23 chi bộ trực thuộc Ðảng bộ cơ sở, nâng số chi bộ trực thuộc Ðảng bộ cơ sở lên 138 chi bộ; kết nạp mới 271 đảng viên, đạt 271% kế hoạch đề ra, nâng tổng số đảng viên của toàn Ðảng bộ huyện đạt 2.083 đảng viên. Ðặc biệt, năm 2017 toàn huyện đã xóa 19 bản chưa có đảng viên, đạt 52,7% kế hoạch cả nhiệm kỳ. Ðến nay, 100% các chi bộ đã xây dựng quy chế làm việc, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động và mối quan hệ phối hợp công tác giữa chi bộ và các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn. Một số thôn, bản sau nhiều năm không có đảng viên nay đã thành lập được chi bộ độc lập, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của chi bộ thường xuyên sâu sát với cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Có đảng viên ở các thôn, bản đã góp phần tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân không nghe, không theo kẻ xấu xúi giục; chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Ðồng chí Giàng Quán Tề, bản Huổi Lụ 1, xã Nà Khoa (đảng viên mới kết nạp năm 2017) cho biết: Rất vinh dự sau nhiều năm phấn đấu, tôi đã được đứng trong hàng ngũ của Ðảng. Là đảng viên duy nhất trong bản, tôi xác định được vai trò, trách nhiệm và sẽ cống hiến hết mình để thực hiện tốt các nhiệm vụ được Ðảng giao. Ðảng bộ xã Nà Khoa là một trong những Ðảng bộ điển hình trong công tác phát triển đảng và xóa bản chưa có đảng viên của huyện Nậm Pồ. Năm 2017, Ðảng bộ Nà Khoa đạt Ðảng bộ trong sạch vững mạnh. Trong năm, Ðảng bộ xã đã kết nạp mới 19 đảng viên, xóa 3 bản chưa có đảng viên (Huổi Lụ 1, Nậm Pồ Con và Nậm Chẩn). Hiện nay, toàn xã có 103 đảng viên, 7 chi bộ trực thuộc đảng bộ; chỉ còn 1/8 bản chưa có đảng viên. Ông Khoàng Văn Hồng, Phó Bí thư Ðảng ủy xã Nà Khoa cho biết: Trước đây, công tác phát triển đảng viên gặp rất nhiều khó khăn vì thiếu nguồn. Do đó, để xóa bản chưa có đảng viên thường được thực hiện bằng cách cử cán bộ giáo viên đã là đảng viên “cắm” bản. Tuy nhiên, đây là giải pháp tình thế, không bền vững, nhiều bản không phát triển nguồn tại chỗ, khi giáo viên chuyển công tác thì bản lại “tái trắng” đảng viên. Do đó, từ khi thành lập huyện Nậm Pồ, thực hiện Chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ðảng ủy xã tập trung phát triển nguồn tại chỗ để bồi dưỡng, giới thiệu vào Ðảng. Trong đó tập trung bồi dưỡng, đào tạo các quần chúng đã tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp về sinh sống, làm việc trên địa bàn; quần chúng sinh hoạt trong các tổ chức: Ðoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ… Khó khăn trong công tác phát triển đảng viên hiện nay là việc xác định lịch sử chính trị để kết nạp Ðảng. Ở đây, phần lớn người dân đã quá 2 - 3 lần di cư qua các tỉnh khác nhau rồi mới định cư ở Nà Khoa. Do đó, công tác xác định nhân thân rất khó khăn và tốn kém. Tuy nhiên, Ðảng bộ xã Nà Khoa đã nỗ lực khắc phục để hoàn thành nhiệm vụ Huyện ủy giao, đạt chất lượng, hiệu quả cao. Hiện nay, xã còn bản Nậm Nhừ Con chưa có đảng viên, Ðảng bộ xã sẽ phấn đấu hoàn thành phát triển đảng viên trong năm 2018,

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nậm Pồ cho biết: Hiện nay, huyện Nậm Pồ còn 17 bản chưa có đảng viên. Mục tiêu đến năm 2020, phấn đấu xóa 100% bản chưa có đảng viên, thành lập mới các chi bộ tại các cơ sở chưa có chi bộ. Ðể thực hiện mục tiêu này, giai đoạn 2018 - 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục tăng cường chỉ đạo về nội dung xóa bản chưa có đảng viên; giao chỉ tiêu cụ thể đối với từng đảng bộ và tiến hành rà soát đến từng bản chưa có đảng viên; gắn trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách các đảng bộ. Ðồng thời, chỉ đạo các Ban xây dựng đảng Huyện ủy hướng dẫn về nghiệp vụ trong trường hợp các xã gặp vướng mắc trong việc xác minh và các khâu trong kết nạp đảng viên.

Bài, ảnh: Phạm Trung
Bình luận

Tin khác