Trả lời kiến nghị cử tri

09:03 - Thứ Tư, 24/01/2018 Lượt xem: 5572 In bài viết
Dự án công viên cây xanh ven sông Nậm Rốm được triển khai đã lâu đến nay chưa hoàn thành. Ðề nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí nguồn vốn và chỉ đạo chủ đầu tư dự án đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án đưa vào sử dụng.

Trả lời: Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng công viên ven sông Nậm Rốm được phê duyệt và triển khai từ năm 2003; qua nhiều năm tổ chức thực hiện do nhiều nguyên nhân, đặc biệt là các khó khăn trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng và khả năng cân đối bố trí vốn từ ngân sách Trung ương nên chưa có khả năng hoàn thành dứt điểm dự án theo quy mô đã được phê duyệt; để tháo gỡ khó khăn vướng mắc của Dự án, sau khi họp bàn với các ngành có liên quan và chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng - nay là BQLDA các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh), UBND tỉnh đã thống nhất dừng triển khai thực hiện dự án, quyết toán hạng mục, khối lượng đã thực hiện để bàn giao đưa vào sử dụng. Hiện tại các hạng mục hoàn thành (Tiểu khu thiếu nhi số 2, đường giao thông, thoát nước mặt đường và hệ thống điện chiếu sáng) đã được chủ đầu tư ban giao cho UBND TP. Ðiện Biên Phủ để quản lý, đưa vào khai thác sử dụng.

- Cử tri xã Chà Nưa (huyện Nậm Pồ): Ngày 28/12/1999, UBND huyện Mường Lay, tỉnh Lai Châu (cũ) có Quyết định giao quyền sử dụng đất lâm nghiệp lâu dài cho bản Cấu, xã Chà Nưa với tổng diện tích là 1.577,5ha, trong đó đất có rừng là 1.366,3ha, đất chưa có rừng 210,8ha, theo hình thức giao cho các nhóm hộ gia đình quản lý, sử dụng. Tuy nhiên, đến năm 2013, UBND huyện Nậm Pồ ban hành Quyết định số 2096/QÐ-UBND, ngày 23/10/2013 về việc giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư bản Cấu, xã Chà Nưa chỉ với diện tích là 399,26ha. Như vậy, số chênh lệch về diện tích rừng hiện có do bản Cấu được giao quản lý, sử dụng so với diện tích rừng UBND huyện Nậm Pồ giao tại Quyết định số 2096/QÐ-UBND, ngày 23/10/2013 chêch lệch 969,04ha. Cử tri bản Cấu đã kiến nghị với UBND huyện Nậm Pồ giải quyết, nhưng chưa được xem xét. Ðề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Nậm Pồ xem xét lại việc giao đất, giao rừng có sự chêch lệch nêu trên.

Trả lời: Nội dung này UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Nậm Pồ xem xét giải quyết và đã được UBND huyện Nậm Pồ kiểm tra, rà soát, báo cáo tại văn bản số 310/BC-UBND ngày 19/9/2017; theo đó UBND huyện Nậm Pồ đã tổ chức giao đất giao rừng cho các bản tại xã Chà Nưa là 1.002,2ha (bản Cấu 399,26ha; bản Nà Ín 1 là 106,01ha; bản Nà Ín 2 là 348,34ha và bản Nậm Ðích là 148,59ha) số diện tích chênh lệch chưa giao chỉ còn khoảng 30ha (rừng phục hồi sau nương), trong thời gian tới huyện sẽ kiểm tra rà soát, nếu đủ điều kiện sẽ tiếp tục giao theo quy định. Ngoài ra còn có khoảng 334,5ha diện tích đất không có rừng (hiện tại là đất sản xuất canh tác nông nghiệp và các loại đất khác của nhân dân).

Như vậy, theo nội dung trả lời của UBND huyện Nậm Pồ thì nội dung phản ánh của cử tri bản Cấu, xã Chà Nưa là chưa chính xác.

- Cử tri bản Chăn Nuôi, Ðệ Tinh 1 và 2, xã Phìn Hồ (huyện Nậm Pồ): Năm 2010, UBND tỉnh giao cho Công ty Lâm Biên quản lý khu vực rừng đầu nguồn của các bản: Chăn Nuôi, Ðệ Tinh 1 và 2. Tuy nhiên, hiện nay Công ty Lâm Biên không quản lý, bảo vệ khu vực rừng đầu nguồn theo quy định. Ðề nghị UBND tỉnh xem xét thu hồi lại số diện tích đã giao cho Công ty Lâm Biên quản lý và giao lại cho cộng đồng nhân dân các bản: Chăn Nuôi, Ðệ Tinh 1 và 2, xã Phìn Hồ quản lý, bảo vệ, chăm sóc và phát triển rừng.

Trả lời: Nội dung này UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng đất đai của Công ty Cổ phần Lâm Biên tại xã Si Pa Phìn và xã Phìn Hồ (huyện Nậm Pồ). Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhiều lần liên lạc với Công ty Cổ phần Lâm Biên nhưng chưa liên lạc được; hiện nay Sở vẫn đang tiếp tục liên lạc với Công ty để tiến hành kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng đất đai của Công ty Cổ phần Lâm Biên tại xã Si Pa Phìn và xã Phìn Hồ theo đúng ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 15/11/2017. Sau khi có kết quả kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Lâm Biên; UBND tỉnh sẽ có phương án xử lý cụ thể theo quy định của Luật Ðất đai.

(Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận
Back To Top