Cách làm hay trong học Bác ở Quài Cang

08:54 - Thứ Tư, 24/01/2018 Lượt xem: 5727 In bài viết
ĐBP - Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05-CT/TW), Ðảng bộ xã Quài Cang (huyện Tuần Giáo) đã có nhiều cách làm sáng tạo, từ đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng các dân tộc trên địa bàn xã. Góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Ðảng bộ xã Quài Cang hiện có trên 260 đảng viên, sinh hoạt tại 27 chi bộ trực thuộc. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW Ðảng bộ đã đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung của chỉ thị thông qua nhiều hình thức phong phú và đa dạng.

 

Ông Lò Văn Khuyên (đứng giữa), Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy xã Quài Cang tuyên truyền những nội dung quan trọng của Chỉ thị 05-CT/TW tới người dân bản Côm.

Các chi bộ, trưởng các thôn, bản trên địa bàn xã đã cụ thể hoá, xây dựng thành chương trình hành động cụ thể, gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của địa phương mình, nhất là các phong trào: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá; xây dựng nông thôn mới, xóa hộ đói giảm hộ nghèo… Bằng những việc làm cụ thể như “Mỗi hộ gia đình hội viên, phụ nữ có 1 vườn rau sạch, nuôi từ 5 con gia cầm trở lên” và phong trào “2 không, 1 có - 2 sạch”; phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; phong trào gây quỹ “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, Ðảng bộ xã có nhiều giải pháp chủ yếu đề ra là tăng cường chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, lựa chọn các giống cây trồng, vật nuôi phù hợp, tích cực thâm canh tăng vụ, đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi. Do vậy, các chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thuỷ sản đều đạt và vượt chỉ tiêu. Phong trào xây dựng nông thôn mới nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân, đến nay xã đã đạt 11/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng được tăng cường, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) của Ðảng, từ đó kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ được chú trọng, nhất đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức Ðảng, các cấp, các ngành trong thực thi công vụ và nhiệm vụ được giao. Công tác kiểm tra, giám sát, gắn với kiểm điểm trách nhiệm, phân loại cuối năm của mỗi tổ chức Ðảng và mỗi cán bộ, đảng viên được tăng cường trong đó chú trọng kiểm tra giám sát việc thực hiện Chuyên đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của năm 2017, trọng tâm là thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và trong việc tập trung giải quyết, khắc phục những tồn tại, hạn chế ở cơ sở.

Với cách làm này, những tồn tại, hạn chế trước đây đã được Ðảng bộ, chính quyền xã Quài Cang tập trung khắc phục, sửa chữa. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Ðảng, chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu của tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở được phát huy. Ðây chính là những việc làm cụ thể để Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quài Cang tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo gương Bác, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực cho phát triển KT - XH của địa phương.

Ðồng chí Lò Văn Khuyên, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy xã Quài Cang phấn khởi cho biết: Sau khi triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW, nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là đối với các bản vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn. Người dân trong bản đã nâng cao nhận thức về pháp luật, chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhờ đó tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo, nhân dân trong xã chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về phát triển KT - XH mà Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Bài, ảnh: Phong Lâm (Ban Tổ chức Tỉnh ủy)
Bình luận

Tin khác

Back To Top