Trường Chính trị tỉnh

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

08:51 - Thứ Tư, 24/01/2018 Lượt xem: 6475 In bài viết
ĐBP - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng công tác huấn luyện cán bộ, nhất là việc đào tạo nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức. Ðể có một đội ngũ cán bộ vừa “hồng”, vừa “chuyên”, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, Trường Chính trị tỉnh luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm góp phần phát triển đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức về lý luận chính trị, hành chính và chuyên môn, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Ðồng chí Cao Xuân Ðăng, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cho biết: Xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ðảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh không ngừng đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ trên địa bàn tỉnh. Những năm học qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng của trường từng bước đáp ứng nhu cầu về số lượng, nâng cao chất lượng. Công tác quản lý và quy trình đào tạo có nhiều đổi mới. Trong đào tạo, bồi dưỡng luôn chú ý đổi mới phương pháp giảng dạy, thực hiện nghiêm phương châm gắn lý luận với thực tiễn, khắc phục đáng kể tình trạng sách vở, giáo điều. Nhà trường đã tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng lấy người học làm trung tâm, kết hợp nhuần nhuyễn những yếu tố hợp lý trong các phương pháp truyền thống với năng lực vận dụng các phương pháp dạy học tích cực. Tiến hành chuẩn hóa về phương pháp ở các hệ đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường bổ sung kiến thức thực tế và lý luận chính trị cho học viên thuộc các hệ đào tạo khác nhau. Trong hoạt động dạy - học, vừa tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, vừa tích cực đổi mới công tác quản lý, kiểm tra chuyên môn theo hướng chặt chẽ, khoa học, đúng quy chế; nhà trường đã quan tâm cử cán bộ, giảng viên của trường đi bồi dưỡng kiến thức về phương pháp, kỹ năng sư phạm. Trong 5 năm (2013 - 2017), nhà trường đã đào tạo được 51 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, với 3.500 học viên; 43 lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính và chuyên viên, với 3.167 học viên; 33 lớp bồi dưỡng chức danh và bồi dưỡng nghiệp vụ với 1.619 học viên. Ngoài ra, Trường còn liên kết với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đào tạo 1 lớp Cử nhân hành chính với 63 học viên và 3 lớp Cao cấp lý luận chính trị, với 289 học viên. Hàng năm đều vượt kế hoạch được tỉnh giao từ 25% - 30%.

Ðể tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh, thời gian tới, Trường Chính trị tỉnh tiếp tục xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho từng giai đoạn để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Quản lý tốt việc thực hiện quy chế đào tạo, đặc biệt là những quy định về thi, kiểm tra. Ðồng thời, không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng lấy người học làm trung tâm, tích cực hướng dẫn bài tập tình huống; quán triệt và thực hiện tốt phương châm “lý luận liên hệ với thực tiễn; học đi đôi với hành”. Tăng cường quản lý các khâu tự học, tự nghiên cứu, phát huy tính độc lập, sáng tạo của người học. Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công việc và thái độ công tác đối với công chức theo hướng sát với thực tế. Bên cạnh đó, nhà trường tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình bồi dưỡng theo chức danh, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý góp phần nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở. Phối hợp với các cấp, các ngành tập trung làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng bám sát mục tiêu, yêu cầu, định hướng của chiến lược cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; gắn kết chặt chẽ giữa công tác đào tạo với công tác quy hoạch cán bộ, đảm bảo hợp lý giữa các hình thức đào tạo.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Giám hiệu nhà trường và nỗ lực của tập thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thời gian tới, Trường Chính trị tỉnh sẽ không ngừng phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại địa phương.

Nguyễn Huế (Trường Chính trị tỉnh)
Bình luận

Tin khác

Back To Top