Nâng cao năng lực dự báo, chất lượng phổ biến, quán triệt và cụ thể các chỉ thị, nghị quyết

18:20 - Thứ Hai, 22/01/2018 Lượt xem: 6164 In bài viết

ĐBP – Đó là chỉ đạo của đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức ngày 22/1. Đồng chí Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

 

Đồng chí Phạm Văn Hưng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ tuyên giáo năm 2017.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trong năm 2017, ngành Tuyên giáo tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác tuyên giáo có một số mặt, một số việc chuyển biến rõ nét, như: Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết đảm bảo khoa học, hiệu quả. Kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện tốt công tác tuyên giáo, tăng cường nắm bắt thông tin, kịp thời báo cáo tham mưu cấp ủy, góp phần định hướng tốt dư luận, ổn định tình hình chính trị, tư tưởng trên địa bàn. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Qua đó củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, với đường lối đổi mới của đất nước, của tỉnh. Chủ động nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, lịch sử Đảng, khoa giáo và văn hóa - văn nghệ đạt nhiều kết quả tích cực.

Ngành Tuyên giáo tỉnh đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác tuyên giáo năm 2018, như: Chủ động, tích cực tham mưu kịp thời, hiệu quả giúp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo; tăng cường nắm bắt thông tin, dự báo tình hình, phát hiện, nắm bắt những vấn đề bức xúc trong nhân dân, xã hội để định hướng dư luận xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Văn Năm đánh giá cao kết quả ngành Tuyên giáo đạt được thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, để thực hiện tốt công tác tuyên giáo trong tình hình mới, ngành Tuyên giáo tỉnh cần nâng cao năng lực dự báo, chất lượng phổ biến, quán triệt và cụ thể các chỉ thị, nghị quyết. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội XIII của Đảng bộ tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ; tham mưu, đề xuất các giải pháp quản lý, định hướng thông tin báo chí đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; kịp thời tham mưu xử lý những thông tin chưa chính xác về tỉnh.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 13 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ tuyên giáo năm 2017.

Tin, ảnh: Minh Thùy
Bình luận

Tin khác

Back To Top