Xây dựng LLVT tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

09:59 - Thứ Hai, 22/01/2018 Lượt xem: 7364 In bài viết
ĐBP - Phát huy truyền thống 73 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của quân đội nhân dân Việt Nam và truyền thống Ðiện Biên Phủ anh hùng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp, giúp đỡ của các cấp, ngành và nhân dân địa phương. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn đoàn kết, tuyệt đối trung thành với Ðảng, Nhà nước và nhân dân, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác quốc phòng - quân sự địa phương, xây dựng khu vực phong thủ (KVPT) vững chắc. Góp phần tô thắm thêm bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Xuất phát từ vị trí chiến lược trên hướng Tây của Quân khu và cả nước, Ðảng ủy,  Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh chủ động nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung quyết tâm tác chiến KVPT, các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, chủ động điều chỉnh bố trí lực lượng trên các hướng phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ. Cùng các sở, ban, ngành tham mưu cho tỉnh chỉ đạo làm tốt công tác quy hoạch, bố trí dân cư, tăng cường thế trận quốc phòng - an ninh trong khu vực phòng thủ. Thực hiện nghiêm quy định, hướng dẫn của Bộ Quốc Phòng và Quân khu về tổ chức, biên chế lực lượng phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời bình và sẵn sàng mở rộng lực lượng khi có chiến tranh. Do đó công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch; giải quyết phục viên, xuất ngũ, nghỉ hưu đúng quy định. Xây dựng lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ đúng pháp lệnh ở mức 1,8 - 2% so với tổng dân số.

 

Sĩ quan bắn đạn thật tại thao trường.

Xác định nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ trọng tâm, các đơn vị đều tổ chức huấn luyện nghiêm túc, kết quả 100% đạt yêu cầu, có từ 71 - 79% đạt khá, giỏi. Ðặc biệt trong luyện, diễn tập KVPT tỉnh, huyện, xã đều có sự đổi mới về phương pháp, tình huống sát với thực tế địa phương và làm chuyển biến về nhận thức đối với sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền, công tác tham mưu của các ngành, đoàn thể, nòng cốt là quân sự, công an, biên phòng trong KVPT. Cùng với đó là coi trọng việc rèn luyện, chấp hành kỷ luật, xây dựng nề nếp chính quy. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của LLVT tỉnh. 

Xuất phát từ những yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Bộ CHQS tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, không ngừng nâng cao tiềm lực, sức mạnh tổng hợp chiến đấu đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, xử trí đúng đắn các tình huống phức tạp góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh trên địa bàn. Cán bộ, chiến sĩ tiếp tục rèn luyện, phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, xây dựng lực lượng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Ðảng, Tổ quốc. “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Ðổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, phát triển khoa học, nghệ thuật quân sự, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Ðảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng, xây dựng cấp ủy, chi bộ vững mạnh góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các ban, ngành, đoàn thể địa phương xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, kiên quyết đập tan mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, chủ động đối phó với mọi tình huống, không để bị động bất ngờ, giữ vững ổn định chính trị xã hội địa bàn. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tham gia có hiệu quả phong trào xoá đói giảm nghèo phát triển kinh tế - xã hội.

Với trình độ chỉ huy hiệp đồng và khả năng sẵn sàng chiến đấu, tin tưởng rằng LLVT tỉnh luôn nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, quyết tâm xây dựng Ðiện Biên thành khu vực vững chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân ở vùng đất phên dậu phía Tây Bắc của Tổ quốc.

Bài, ảnh: Ðức Hạnh (Bộ CHQS tỉnh)
Bình luận

Tin khác

Back To Top