Điện Biên triển khai 9 nhiệm vụ và 9 nhóm giải pháp trọng tâm năm 2018

20:13 - Thứ Sáu, 19/01/2018 Lượt xem: 7675 In bài viết

ĐBP - Ngày 19/1, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2018. Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự và phát biểu chỉ đạo. Dưới sự điều hành của các đồng chí: Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thành Đô, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lò Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, hội nghị đã thống nhất đề ra 9 nhiệm vụ và 9 nhóm giải pháp trọng tâm cho năm 2018. 

Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

9 nhiệm vụ9 nhóm giải pháp trọng tâm năm 2018 mà UBND tỉnh đề ra, đó là: Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương nhằm tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững; Tập trung thực hiện quyết liệt và đồng bộ 3 đột phá chiến lược; Tạo chuyển biến rõ nét và thực chất trong cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; Bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội; Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; Thúc đẩy mạnh mẽ cải cách thủ tục hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo; Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, cứu hộ, cứu nạn; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông; Tăng cường công tác phối hợp giữa UBND tỉnh và các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể, quyết tâm thực hiện thành công nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp đề ra.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lò Văn Muôn, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của năm 2018 là năm bản lề quyết định thắng lợi việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2020) của tỉnh. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị đại biểu bám sát các chỉ thị, nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Trong đó, đã lưu ý một số nội dung các cấp, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện trong việc đổi mới nội dung, phương thức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền; tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai; thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo; đổi mới công tác cán bộ, nâng cao chất lượng hệ thống bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách hành chính; duy trì quan hệ hữu nghị, đối ngoại với Lào, Trung Quốc...

 

Các đại biểu dự hội nghị. 

Hội nghị nghe 13 tham luận của các ngành, địa phương về những nhiệm vụ, giải pháp đã được cụ thể hóa liên quan đến các vấn đề: Thu hút đầu tư; các giải pháp hoàn thành vượt thu ngân sách địa phương, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; thúc đẩy phát triển nông – lâm nghiệp – thủy sản, tái cơ cấu ngành nông nghiệp; công tác xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề; tinh giản biên chế, cải cách hành chính; tài nguyên môi trường... Trên cơ sở đó, các ngành, địa phương cũng kiến nghị một số giải pháp; đồng thời thể hiện quyết tâm thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ mà tỉnh đã đề ra.

Để thực hiện tốt các giải pháp đã thống nhất nêu trên, phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn đề nghị các ngành, địa phương bám sát chỉ đạo và hướng dẫn của tỉnh; sâu sát cơ sở hơn nữa, tích cực giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ trong chỉ đạo điều hành; tất cả các chương trình, dự án thuộc ngành, đơn vị cần phải triển khai ngay từ những ngày đầu tháng 1/2018, không để sang các tháng sau mới khởi động dự án; kiên quyết không để chậm tiến độ công việc.

Đối với một số kiến nghị của các đơn vị, địa phương về: vốn đầu tư, bổ sung chương trình dự án, cơ chế quản lý khai thác tiềm năng đất đai, sắp xếp bộ máy... UBND tỉnh ghi nhận và đưa vào nhiệm vụ chương trình giải pháp chỉ đạo điều hành năm 2018 của tỉnh. 

Tin, ảnh: Hà Linh
Bình luận

Tin khác

Back To Top