Huyện Nậm Pồ

Phát huy vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng

09:16 - Thứ Tư, 17/01/2018 Lượt xem: 6451 In bài viết
ĐBP - Xác định chi bộ thôn, bản là tổ chức đảng có vị trí, vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân trong việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Những năm qua, Ðảng bộ huyện Nậm Pồ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về công tác xây dựng Ðảng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động và vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng trên địa bàn, đặc biệt đối với các chi bộ thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới. Ðến nay, toàn Ðảng bộ có 40 chi, đảng bộ trực thuộc (17 đảng bộ, 23 chi bộ); 129 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở (trong đó có 59 chi bộ thôn, bản); 1.906 đảng viên, trong đó đảng viên nông thôn là 1.529 chiếm 80,2%. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSÐ) ở thôn, bản từng bước được nâng lên.

Ðồng chí Thùng Văn Siêng, Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ cho biết: Chi bộ thôn, bản có vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo triển khai các chủ trương, đường lối chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước và lãnh đạo việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng ở địa phương. Do vậy, Ban Thường vụ huyện ủy đặc biệt chú trọng, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Ðảng, nên sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 23/5/2016 của Tỉnh ủy về “Tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở trực thuộc xã, thị trấn, cơ quan đơn vị chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, giai đoạn 2016 - 2020”, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng được nâng lên; nhiều TCCSÐ giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ðơn cử như chi bộ bản Mới 1, 2 (xã Chà Cang) đã tích cực phối hợp, tham mưu có hiệu quả với các cơ quan chức năng trong vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường cũ, bê tông hóa các tuyến đường mới theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Tuy nhiên, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ thôn, bản trên địa bàn huyện vẫn còn có những hạn chế nhất định như: Chưa thể hiện rõ vai trò trong việc chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tham gia công tác văn hóa, y tế, giáo dục ở cơ sở, nên vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; bên cạnh đó, một số chi bộ chưa thực sự chú trọng đến công tác vận động nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng thôn, bản, hộ gia đình văn hóa cùng với công tác giữ gìn an ninh trật tự ở thôn bản... Do đó, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trên địa bàn, đặc biệt đối với các chi bộ thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới, Huyện ủy Nậm Pồ đã đưa ra những giải pháp. Cụ thể như: Các chi bộ phân công nhiệm vụ cho đảng viên theo hướng mỗi đảng viên phụ trách một nhóm hộ gia đình trong thôn, bản; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên của tổ chức mình cùng gia đình phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội đã xây dựng và đăng ký; tham gia đầy đủ các cuộc vận động đóng góp từ thiện, nhân đạo và các khoản thuế, phí và lệ phí theo qui định; sinh hoạt chi bộ đúng định kỳ. Ðặc biệt, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể nhân dân, đây chính là nguồn để phát triển đảng viên nhằm tăng cường sinh lực cho Ðảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Ðảng trên địa bàn.

Với những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể được đặt ra, các chi bộ thôn, bản của huyện Nậm Pồ đã và đang từng bước thực hiện hiệu quả các giải pháp về công tác xây dựng Ðảng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động và vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng trên địa bàn.

Phong Lâm (Ban Tổ chức Tỉnh ủy)
Bình luận