Trả lời kiến nghị cử tri

08:44 - Thứ Hai, 15/01/2018 Lượt xem: 6554 In bài viết
Cử tri tổ dân phố 13, phường Na Lay (TX. Mường Lay) kiến nghị: Ðề nghị Sở Giao thông - Vận tải (GT - VT) chỉ đạo xử lý triệt để tình trạng sụt sạt tại quốc lộ 12 (đoạn qua Bưu điện và Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thị xã), sớm có giải pháp kiên cố hóa ta luy dương tại vị trí này để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, Sở GT - VT đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ thực hiện hót sụt đảm bảo giao thông bước 1, bảo đảm cho phương tiện tham gia lưu thông an toàn, đồng thời có Báo cáo số 1750/SGTVT-KT&QLGT ngày 30/8/2017 gửi Bộ GT - VT, Tổng cục Ðường bộ Việt Nam (ÐBVN) và Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương, đề nghị tổ chức kiểm tra cho chủ trương kỹ thuật và bố trí vốn để sửa chữa đột xuất xử lý cấp bách đảm bảo giao thông tuyến quốc lộ 4H, 12, 6, trong đó có vị trí tại km97+00, quốc lộ 12 (đoạn qua Bưu điện và Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thị xã) với giải pháp xử lý là bạt mái giảm tải kết hợp xếp kè rọ thép.

Bộ GT - VT đã có Văn bản số 10166/BGTVT-KCHT ngày 8/9/2017, gửi Tổng cục ÐBVN, yêu cầu Tổng cục ÐBVN khẩn trương xử lý cấp bách khắc phục hậu quả bão lũ bước 1, để đảm bảo giao thông các tuyến quốc lộ 4H, 12, 6. Như vậy kiến nghị của cử tri tổ dân phố 13, phường Na Lay sẽ được giải quyết khi có ý kiến chấp thuận của Tổng cục ÐBVN.

Cử tri TP. Ðiện Biên Phủ kiến nghị: Hiện nay, một số hộ dân nằm trong quy hoạch khuôn viên của Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh trên địa bàn tổ dân phố 13, phường Mường Thanh chưa được đền bù, giải tỏa di dời, ổn định cuộc sống. Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư (Văn phòng UBND tỉnh) phối hợp với UBND TP. Ðiện Biên Phủ, các ngành liên quan thực hiện đền bù, giải tỏa di dời các hộ dân nói trên để ổn định cuộc sống và đảm bảo mỹ quan đô thị, an ninh trật tự trong khu vực tổ dân phố.

Trả lời: Ðể đảm bảo mỹ quan, an toàn trong khai thác sử dụng và xử lý dứt điểm các tồn tại vướng mắc về mặt bằng khu vực phía sau Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh, kết hợp chỉnh trang đô thị, trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 688/SXD-KTQH ngày 20/4/2016 về việc thỏa thuận điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng khu Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh Ðiện Biên, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 2074/UBND-TH ngày 15/7/2016 đồng ý việc thỏa thuận điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng khu Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh Ðiện Biên. Ðồng thời, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1328/QÐ-UBND tỉnh ngày 27/10/2016 về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Kè bảo vệ Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh Ðiện Biên và Quyết định số 1359/QÐ-UBND ngày 28/10/2016 về phê duyệt Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án Kè bảo vệ Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh Ðiện Biên. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình Kè bảo vệ Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh trước 30/6/2018.

(Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận
Back To Top