“Không để ai bị bỏ lại phía sau trên con đường phát triển của đất nước”

14:33 - Thứ Tư, 10/01/2018 Lượt xem: 8812 In bài viết
ĐBP - Đó là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 do Ban Dân vận Trung ương tổ chức ngày 10/1. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương chủ trì tại điểm cầu Trung ương. Chủ trì tại điểm cầu Điện Biên có đồng chí Lò Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Thị Thu Thủy, Tỉnh ủy viên, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy.


Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Điện Biên.

Năm 2017, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Các cấp, ngành tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 25-NQ/TW (khóa XI, XII) về công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và các phong trào thi đua yêu nước được nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã nghiêm túc lắng nghe ý kiến và giải quyết những kiến nghị của nhân dân, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

Cùng với đó, chính quyền các cấp đã chú trọng hơn công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - chính trị; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai; ổn định sản xuất và đời sống. Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo”… Những đóng góp của công tác dân vận cùng với nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trên cả nước đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội; an ninh - quốc phòng của từng địa phương, đất nước.

Năm 2018, Ban Dân vận Trung ương xác định chủ đề công tác là “Năm dân vận chính quyền”. Đồng thời, đề ra 9 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả ngành Dân vận đạt được trong năm qua. Đồng thời nêu rõ, công tác dân vận là nhiệm vụ chung, nhưng trước hết các cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức phải lăn lộn cùng các cán bộ dân vận nắm dân, nắm cơ sở, chống nguy cơ rất lớn là bệnh quan liêu, bệnh xa dân. Cùng với đó, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau trên con đường phát triển của đất nước và nếu không chăm lo một cách cụ thể, chu đáo đến đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thì dù có nói bao nhiêu về công tác dân vận, công tác quần chúng và quyền làm chủ của nhân dân cũng không có sức thuyết phục – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Quang Long
Bình luận