UBTVQH cho ý kiến về điều chỉnh vốn 2 dự án thủy lợi

14:23 - Thứ Tư, 10/01/2018 Lượt xem: 7977 In bài viết
Sáng 10/1, UBTVQH đã cho ý kiến về việc điều chỉnh cơ cấu sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020 do Bộ NN&PTNT quản lý đối với dự án hệ thống thủy lợi Tà Pao (tỉnh Bình Thuận) và dự án hồ chứa nước Kroong Pách thượng (tỉnh Đắk Lắk).

Dự án hệ thống thủy lợi Tà Pao và dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng là 2 dự án nằm trong Phụ lục số 3, Nghị quyết 726/NQ-UBTVQH13 ngày 20/1/2014 của UBTVQH. Theo quy định của Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10/11/2016 của Quốc hội, giai đoạn 2017-2020 các dự án này được bố trí đủ phần vốn trái phiếu Chính phủ còn thiếu trong tổng mức đầu tư cũ (duyệt trước 2010) để tiếp tục triển khai.

 

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường trình bày Tờ trình tại phiên họp.

Tờ trình của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường trình tại phiên họp UBTVQH sáng nay đã nêu những vướng mắc trong quá trình đầu tư, xây dựng 2 dự án và nhấn mạnh, 2 dự án được phê duyệt, triển khai thực hiện đến nay đã trên 8 năm. Các chính sách chế độ xây dựng cơ bản có nhiều thay đổi làm cho tổng mức đầu tư tăng cao, đặc biệt là hợp phần bồi thường hỗ trợ, tái định cư. Giai đoạn 2017-2020 dự án chỉ được bố trí vốn cho hợp phần xây dựng còn hợp phần bồi thường hỗ trợ, tái định cư không được bố trí vốn do đã bố trí đủ theo tổng mức đầu tư được duyệt.  

Vì vậy, Chính phủ trình UBTVQH cho phép sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020 đã bố trí cho dự án hệ thống thủy lợi Tà Pao và dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng để tiếp tục thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư trong giai đoạn 2017-2020.

Đồng thời, giao Chính phủ chỉ đạo Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh Bình Thuận, UBND tỉnh Đắk Lắk xác định cụ thể kinh phí bồi thường hỗ trợ, tái định cư của các hạng mục đầu tư giai đoạn 2017-2020 để bổ sung vào tổng mức đầu tư dự án; rà soát, cắt giảm quy mô, phê duyệt điều chỉnh các dự án trên theo chế độ hiện hành, xác định điểm dừng kỹ thuật, phân kỳ đầu tư hợp lý, hiệu quả trong phạm vi nguồn vốn giai đoạn 2017-2020 của dự án được giao; tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công.

Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh Bình Thuận, UBND tỉnh Đắk Lắk rà soát, xác định cụ thể kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư của các hạng mục đầu tư giai đoạn 2017-2020 để bổ sung vào tổng mức đầu tư của 2 dự án trên; rà soát, cắt giảm quy mô (nếu cần thiết); phê duyệt điều chỉnh các dự án trên theo chế độ hiện hành, xác định điểm dừng kỹ thuật, phân kỳ đầu tư hợp lý, trong phạm vi nguồn vốn giai đoạn 2017-2020 của dự án đã được giao.

Đồng thời đề nghị Chính phủ yêu cầu các địa phương có cam kết bằng văn bản, với số vốn được bố trí giai đoạn 2017-2020, phải hoàn thành dứt điểm hợp phần đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ di dân tái định cư và các hạng mục chính của 2 dự án xây dựng, sớm đưa dự án vào hoạt động có hiệu quả. 

Trong trường hợp cần thiết, đối với phần vốn còn thiếu do cắt giảm hạng mục trong hợp phần xây dựng của 2 dự án, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, địa phương huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện, bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Đầu tư công, các văn bản có liên quan và phát huy hiệu quả đầu tư các dự án.

Phát biểu kết thúc thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh UBTVQH thấy rằng việc tăng hợp phần đền bù giải phóng mặt bằng cho 2 dự án để đền bù cho dân, đồng thời tạo điều kiện để đẩy mạnh triển khai thực hiện và hoàn thành 2 dự án là cần thiết.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh từ hợp phần xây lắp sang hợp phần đền bù, giải phóng mặt bằng chưa đủ căn cứ để điều chỉnh nên UBTVQH đề nghị Chính phủ rà soát lại, thực hiện đúng theo Điều 79 và 81 của Luật Đầu tư công, sau đó sẽ báo cáo UBTVQH về tổng mức đầu tư, quy mô, thời gian hoàn thành...

P.V (Theo Chinhphu.vn)
Bình luận