Trả lời kiến nghị cử tri

10:12 - Thứ Tư, 10/01/2018 Lượt xem: 7102 In bài viết
III. Ðối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5 - HÐND tỉnh khóa XIV.

1. Cử tri xã Mường Phăng, huyện Ðiện Biên kiến nghị

- Hiện nay tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở xã Mường Phăng đang có dấu hiệu gia tăng, nhất là các cháu học sinh (năm học 2015 - 2016 có 06 cháu, năm học 2016 - 2017 có 7 cháu). Ðề nghị các cơ quan chức năng sớm có biện pháp để ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng trên.

Trả lời: Ðề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 498/QÐ-TTg ngày 14/4/2015; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Ðề án trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 928/QÐ-UBND, ngày 29/9/2015; nguồn kinh phí để thực hiện Ðề án là nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, tuy nhiên việc bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Ðề án còn hạn chế.

UBND tỉnh đã giao cho Ban Dân tộc là cơ quan đầu mối triển khai thực hiện Ðề án trên địa bàn tỉnh. Căn cứ vào khả năng bố trí kinh phí, Ban Dân tộc đã phối hợp với UBND các huyện khảo sát, tổ chức 05 hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho cán bộ và đồng bào dân tộc thiểu số tại 05 xã cho hơn 600 cán bộ xã, bản, người có uy tín và người dân tham gia; đồng thời in ấn 2.100 cuốn sổ tay hỏi đáp pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống phân phát đến trưởng thôn, bản để làm tài liệu tuyên truyền nâng cao nhận thức về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho đồng bào dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh.

Việc xử lý vi phạm về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống chưa có chế tài xử lý nên yêu cầu cấp ủy Ðảng, chính quyền, đội ngũ cán bộ ở thôn, bản, người có uy tín xã Mường Phăng cần nêu cao hơn nữa trách nhiệm trong tuyên truyền thực hiện đề án theo Quyết định 498/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 928/QÐ-UBND của UBND tỉnh; đồng thời tăng cường giáo dục trẻ vị thành niên; phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về hôn nhân gia đình, xây dựng đời sống văn hóa; đưa bào nội dung trên vào hương ước, quy ước của thôn, bản...; làm tốt công tác quản lý, đăng ký kết hôn trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện và có biện pháp ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ngay từ thôn bản. Ðối với các bậc cha, mẹ cần thường xuyên tuyên truyền, nắm bắt tâm tư đồng thời tích cực giáo dục con em mình về hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống để từ đó nêu cao khả năng nhận thức và tự điều chỉnh hành vi.

- Ðoạn đường Quốc lộ 279 từ Chợ xã Nà Tấu vào khu di tích Mường Phăng không có biển chỉ dẫn, khó khăn cho khách du lịch khi vào thăm quan. Ðề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng lắp đặt biển chỉ dẫn để thuận tiện cho việc thăm quan, đi lại.

Nội dung này: UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải tiếp thu và giải quyết kiến nghị của cử tri; theo đó Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo nhà thầu lắp đặt biển chỉ dẫn vào khu di tích Mường Phăng đảm bảo thuận tiện cho việc tham quan, đi lại.

(Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận