Chú trọng bồi dưỡng, phát triển đảng viên

09:42 - Thứ Tư, 10/01/2018 Lượt xem: 6413 In bài viết
ĐBP - Ðồng chí Mùa A Sùng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Ðể công tác phát triển đảng viên thật sự có chất lượng phải thực hiện theo quy trình chặt chẽ, nghiêm túc từ khâu tuyên truyền, giáo dục, tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đến việc giúp đỡ đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức; trong đó, “khâu” tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi chỉ có tạo nguồn tốt, bồi dưỡng tốt thì mới bổ sung được cho Ðảng những người ưu tú nhất, tiêu biểu nhất, góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo, uy tín và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Chính vì vậy, Ðảng bộ tỉnh luôn quan tâm, chú trọng phát triển đảng viên, nhất là đối với các chi, đảng bộ ở vùng nông thôn, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số. Riêng trong năm 2017, Ðảng bộ tỉnh đã kết nạp hơn 2.000 đảng viên; giảm số thôn, bản chưa có đảng viên từ 60 xuống còn 40; giảm số thôn bản chưa có chi bộ từ 327 xuống còn 204 thôn bản; giảm số trường học, trạm y tế chưa có chi bộ từ 94 xuống còn 67 đơn vị. Ðảng bộ hiện có 648 tổ chức cơ sở đảng (tăng 10 tổ chức cơ sở đảng so với năm 2016); trong đó, có 414 chi bộ cơ sở, 234 đảng bộ cơ sở với 2.651 chi bộ trực thuộc, 36.260 đảng viên.

Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện Nậm Pồ ban hành Nghị quyết số 01 về công tác xây dựng Ðảng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động và vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng trên địa bàn, giai đoạn 2016 - 2020. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có kết quả việc tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng ở thôn, bản chưa có đảng viên, phát triển tổ chức đảng ở thôn, bản vùng cao, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào theo đạo, ở những nơi chưa có chi bộ. Ðể thực hiện được mục tiêu đề ra, Huyện ủy Nậm Pồ đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền nghị quyết nhằm nâng cao trách nhiệm, nhận thức của cấp ủy chi bộ, cán bộ, đảng viên, chú trọng tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp những quần chúng ưu tú đang sinh sống gắn bó lâu dài ở vùng cao, biên giới, vùng đồng bào theo đạo; quan tâm bồi dưỡng quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương lao động sản xuất. Phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, qua đó lựa chọn những nhân tố mới, quần chúng ưu tú cho Ðảng. Ðối với vùng đồng bào theo đạo, tăng cường tuyên truyền, vận động để nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, phát huy truyền thống đoàn kết các dân tộc. Tăng cường nắm tình hình, rà soát các điểm nhóm, nơi nào có đủ điều kiện thì cấp phép đăng ký sinh hoạt theo quy định của pháp luật để thuận lợi trong quản lý và từng bước phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở vùng đồng bào theo đạo… Với các giải pháp cụ thể, linh động, phù hợp với tình hình thực tế địa phương, trong năm 2017 Huyện ủy mở 4 lớp bồi dưỡng nhận thức về Ðảng cho 236 quần chúng ưu tú và 2 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 134 đảng viên dự bị. Kết nạp 261 đảng viên; xóa 10 bản chưa có đảng viên và 6 bản chưa có chi bộ; thu hẹp khoảng cách bản chưa có đảng viên từ 36/131 bản xuống còn 26/131 bản; giảm số thôn, bản chưa có chi bộ từ 38 bản xuống còn 32 bản.

Ðể hoàn thành mục tiêu Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra, hàng năm có 45 - 50% tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; kết nạp 2.000 đảng viên; giảm 15 - 20%/năm số thôn, bản chưa có đảng viên, chưa có chi bộ cần có giải pháp quy hoạch và bồi dưỡng nguồn phát triển đảng viên, đảm bảo về số lượng, cơ cấu hợp lý. Ðể thực hiện tốt điều này, đồng chí Mùa A Sùng cho rằng, các chi bộ cơ sở phải giao nhiệm vụ cho đảng viên chính thức giúp đỡ, kèm cặp, theo dõi, hướng dẫn thủ tục; không gây phiền hà cho quần chúng khi làm thủ tục hồ sơ đề nghị cấp uỷ Ðảng có thẩm quyền ra quyết định kết nạp vào Ðảng. Chú trọng “khâu” giới thiệu để Ðảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp những quần chúng ưu tú là đoàn viên thanh niên, người dân tộc thiểu số, có thành tích xuất sắc, tích cực tham gia trong các phong trào thi đua ở cơ sở. Tạo điều kiện cho đảng viên mới học tập nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu phát triển của cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn Ðảng bộ…

Gia Kiệt
Bình luận