Khối thi đua Văn hóa – Xã hội

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017

17:22 - Thứ Hai, 08/01/2018 Lượt xem: 7009 In bài viết

ĐBP - Chiều 8/1, tại Bảo hiểm xã hội tỉnh, Khối thi đua Văn hóa – Xã hội tỉnh tổ chức Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017, phát động và ký giao ước thi đua năm 2018. Dự tổng kết, có đại diện lãnh đạo 8 đơn vị trong khối thi đua, gồm: Sở Giáo dục & Đào tạo, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội, Sở Thông tin & Truyền thông, Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch, Sở Y tế, Sở Khoa học & Công nghệ và Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh.

 

Các đơn vị trong Khối thi đua Văn hóa – Xã hội tỉnh Điện Biên ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Năm 2017, các đơn vị trong khối đã tích cực triển khai hiệu quả các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của ngành, đặc biệt là gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chú trọng “Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đấu tranh phòng chống tham nhũng” và cuộc vận động “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”. Các đơn vị đã tổ chức tốt việc đăng ký giao ước và phát động phong trào thi đua sôi nổi với nội dung phong phú, thiết thực, có trọng tâm và phát huy tốt vai trò của các tổ chức trong thi đua. Công tác thi đua xây dựng điển hình tiên tiến đã được các cơ quan trong khối quan tâm, chú trọng, đã động viên, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua, đạt nhiều thành tích xuất sắc góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị từng đơn vị.

Bên cạnh những thành tích đạt được, công tác thi đua khen thưởng trong khối cũng còn một số hạn chế, tồn tại là: Việc triển khai, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thi đua của một số đơn vị còn chậm, chưa đồng đều và đạt hiệu quả chưa cao; thời gian thi đua còn kéo dài dẫn đến hạn chế tác dụng của công tác thi đua khen thưởng...

Tại buổi tổng kết, đại diện các đơn vị trong khối cũng tham gia, đóng góp ý kiến hoàn thiện báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng của khối, bình xét khen thưởng năm 2017 và ký giao ước thi đua năm 2018.

Tin, ảnh: Phương Liên
Bình luận