Ðảng bộ xã Mường Nhé

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

09:50 - Thứ Hai, 08/01/2018 Lượt xem: 7790 In bài viết
ĐBP - Ðảng bộ xã Mường Nhé (huyện Mường Nhé) có 252 đảng viên sinh hoạt ở 19 chi bộ trực thuộc (trong đó có 5 chi bộ trường học và 1 chi bộ Trạm Y tế xã). Sau thời gian triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đến nay chất lượng sinh hoạt của các chi bộ trên địa bàn xã có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Ðảng (TCCSÐ).

Thời gian qua, công tác xây dựng Ðảng và nhất là chất lượng sinh hoạt chi bộ còn nhiều hạn chế như: Vai trò lãnh đạo của chi ủy chi bộ còn mờ nhạt; nội dung sinh hoạt nghèo nàn, đơn điệu, thiếu hấp dẫn; tinh thần tự phê bình và phê bình trong đảng chưa cao, đảng viên ít tham gia phát biểu ý kiến; nghị quyết chi bộ đề ra còn chung chung chưa sát với tình hình thực tế; đặc biệt nhiều đảng viên trẻ thường xuyên vắng sinh hoạt, làm ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt chi bộ…

 

Một buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ bản Mường Nhé, xã Mường Nhé.

Trước tình hình đó, Ðảng ủy xã Mường Nhé đã ban hành nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó chú trọng đề ra một số giải pháp để tập trung thực hiện. Ðảng ủy tổ chức hội nghị toàn Ðảng bộ để quán triệt Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ” và Nghị quyết số 06, 07 của Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện Mường Nhé về “Xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở”; “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là chi bộ trên địa bàn bản, khu dân cư, điểm bản”.

Ban Thường vụ Ðảng ủy xã ra quyết định phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành Ðảng bộ xã phụ trách các chi bộ trực thuộc; yêu cầu hàng tháng, cấp ủy viên phụ trách trực tiếp xuống cơ sở tham gia sinh hoạt cùng chi bộ để nắm bắt tình hình, chỉ đạo chi bộ thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ðể nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ðảng ủy xã tập trung hướng dẫn các chi bộ kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc sát với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng chi bộ; thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội dung, chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ. Với cách làm này, Ðảng ủy xã không chỉ nắm được tình hình chất lượng sinh hoạt của chi bộ, mà còn chấn chỉnh kịp thời những chi bộ chưa làm tốt, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng nhân dân. Nhờ đó, những năm gần đây, chất lượng sinh hoạt của chi bộ được nâng lên rõ rệt. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ được duy trì đều đặn và đi vào nề nếp; nội dung sinh hoạt phong phú; đảng viên dự sinh hoạt đảm bảo số lượng và thảo luận dân chủ hơn.

Ðồng chí Vi Văn Thoa, Bí thư Ðảng ủy xã Mường Nhé cho biết: Nhờ làm tốt những giải pháp về nâng cao chất lượng sinh hoạt nên phần lớn các chi bộ đã có chuyển biến tích cực; chế độ sinh hoạt được duy trì, số đảng viên tại các chi bộ bản tham gia sinh hoạt đạt tỷ lệ trên 90%, riêng các chi bộ khối nhà trường và chi bộ trạm y tế xã tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt 100%.

Nhờ chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nề nếp trong sinh hoạt chi bộ, Ðảng bộ xã Mường Nhé đã tạo được bước chuyển biến tích cực trong sinh hoạt chi bộ. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSÐ tại địa phương, từ đó phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của các chi bộ Ðảng trong đời sống xã hội, là cầu nối giữa Ðảng với quần chúng nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bài, ảnh: Phong Lâm (Ban Tổ chức Tỉnh ủy)
Bình luận