Trả lời kiến nghị cử tri

10:11 - Thứ Tư, 03/01/2018 Lượt xem: 6849 In bài viết
ĐBP - Cử tri huyện Ðiện Biên kiến nghị: Ðề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xem xét, kiểm tra Dự án Thủy điện tại bản Na Sang 2, xã Núa Ngam (huyện Ðiện Biên) đang trong quá trình khảo sát để xây dựng, nếu thực hiện công trình sẽ ảnh hưởng tới 20ha đất trồng lúa của người dân dưới hạ lưu công trình.

Trả lời: Qua khảo sát, kiểm tra thực tế, khu vực bản Na Sang 2, xã Núa Ngam thuộc vùng hạ lưu của Dự án Thuỷ điện Nậm Ngắm, xã Noong U (huyện Ðiện Biên Ðông) đã được UBND tỉnh cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập dự án đầu tư tại Văn bản số 2108/UBND-KT ngày 28/7/2017. Hiện tại dự án mới ở giai đoạn cho chủ trương nghiên cứu khảo sát, để đánh giá tiềm năng, mức độ ảnh hưởng, tác động đến các yếu tố như: đất rừng, đất trồng lúa, dân cư... tính khả thi và hiệu quả của dự án. Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành chức năng, trong quá trình thẩm định yêu cầu nhà đầu tư tính toán lựa chọn phương án thiết kế trên cơ sở đảm bảo giảm thiểu tối đa mức độ ảnh hưởng đến diện tích trồng lúa của nhân dân vùng thượng, hạ lưu và đảm bảo tuân thủ theo quy định; khi dự án đảm bảo tính khả thi, tính hiệu quả thì mới quyết định đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành.

- Cử tri xã Ta Ma (huyện Tuần Giáo): Ðề nghị UBND tỉnh sớm triển khai chính sách hỗ trợ, đầu tư nước sinh hoạt phân tán theo Quyết định số 2085/QÐ-TTg, ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020.

Trả lời: Ðề án triển khai Quyết định số 2085/QÐ-TTg, ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên đã được UBND tỉnh giao Ban Dân tộc chủ trì phối hợp với các Sở, ngành tỉnh xây dựng. Ðề án đã được UBND tỉnh gửi xin ý kiến các Bộ Kế hoạch và Ðầu tư, Bộ Tài chính và Ủy ban dân tộc tại Tờ trình số 2682/Tr-UBND ngày 19/9/2017; sau khi có ý kiến tham gia của các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Ban Dân tộc tiếp tục chỉnh sửa, hoàn chỉnh nội dung Ðề án gửi Sở kế hoạch và đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt, khi Ðề án được bố trí kế hoạch vốn, sẽ triển khai thực hiện theo kế hoạch.

T.K (tổng hợp)
Bình luận
Back To Top