Ðảng bộ xã Mường Ðăng chú trọng công tác xây dựng Ðảng gắn với phát triển kinh tế

10:02 - Thứ Tư, 03/01/2018 Lượt xem: 6859 In bài viết
ĐBP - Ðảng bộ xã Mường Ðăng, huyện Mường Ảng có 13 chi bộ trực thuộc với tổng số 138 đảng viên. Ðể tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ, Ðảng bộ xã Mường Ðăng thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 100% chi bộ đã tổ chức đăng ký việc làm theo gắn với nội dung chuyên đề hàng năm.

 

Một góc xã Mường Ðăng.

Tăng cường công tác xây dựng củng cố tổ chức Ðảng, Ðảng ủy xã đã xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy theo hướng phân công rõ nhiệm vụ của từng cấp ủy viên theo từng lĩnh vực công tác cụ thể, phụ trách địa bàn và thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên, từ đó mỗi cán bộ, đảng viên phát huy được vai trò, trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, công tác phát triển tổ chức Ðảng và đảng viên được chú trọng cả về số lượng và chất lượng. Ðảng ủy xã đã chú trọng bám sát cơ sở, nắm rõ tình hình thực tế nguồn nhân lực tại các bản; đồng thời phân công cán bộ có kinh nghiệm thường xuyên giúp đỡ cơ sở, đặc biệt là đối với những chi bộ khó khăn trong công tác phát triển đảng viên, chi bộ còn ít đảng viên, chưa thực sự đảm bảo tính bền vững. Trong quý III/2017 đã xem xét kết nạp Ðảng cho 11 quần chúng, và được kết nạp 3 đảng viên mới, chuyển chính thức được 8 đảng viên.

Song song với công tác xây dựng Ðảng, Ðảng bộ xã Mường Ðăng xác định phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm. Với đặc thù là xã thuần nông, hàng năm, Ðảng ủy đã xây dựng Nghị quyết với những chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, sát với điều kiện thực tế địa phương. Trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác định hướng phát triển kinh tế nông thôn, quy hoạch sản xuất, đào tạo nghề cho lao động nông thôn và bảo vệ môi trường… Phát huy thế mạnh của địa phương đó là trồng cây cà phê. Tăng cường thực hiện các chương trình, mô hình phát triển kinh tế, phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tạo điều kiện cho các hộ dân vay trên 23 tỷ đồng... Ðồng chí Lò Văn Sáng, Bí thư Ðảng ủy xã Mường Ðăng cho biết: Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới” trên địa bàn xã đã đạt nhiều thành quả đáng ghi nhận. Thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới, từ nguồn vốn của trung ương, tỉnh, huyện; xã Mường Ðăng đã xây dựng nhiều công trình thiết yếu. Huy động nhân dân hiến hơn 6.000m2 đất và hơn 1.000 ngày công xây dựng đường bê tông nông thôn. Hiện nay, xã đã cơ bản đạt 6/19 tiêu chí Nông thôn mới; tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa đạt 85%.

Với phương châm “Xây dựng Ðảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm”, Ðảng bộ xã Mường Ðăng xác định sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt, tạo nguồn cán bộ có chất lượng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Ðảng; tập trung lãnh đạo các Chi bộ triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Nghị quyết Ðại hội Ðảng các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020 đã đề ra. Bên cạnh đó, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển nông nghiệp hàng hóa; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Nguyễn Thị Hoa (Trường Chính trị tỉnh)
Bình luận
Back To Top