Ðảng bộ huyện Ðiện Biên

Nâng cao chất lượng cán bộ

09:09 - Thứ Sáu, 29/12/2017 Lượt xem: 823 In bài viết
ĐBP - Theo báo cáo từ Huyện ủy Ðiện Biên, năm 2017 toàn huyện có trên 3.200 cán bộ, công chức, viên chức. Nhìn chung, công tác cán bộ của Ðảng bộ huyện cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, trên địa bàn huyện còn không ít cán bộ, công chức, viên chức trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, qua đó, làm giảm sút lòng tin trong quần chúng nhân dân. Từ thực tế nêu trên, Ðảng bộ huyện Ðiện Biên xác định: Tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết về công tác cán bộ là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.

Theo Nghị quyết, đến năm 2020, Ðảng bộ huyện sẽ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững vàng về chính trị, có đạo đức, lối sống trong sạch, có trí tuệ, gắn bó với nhân dân. 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý từ trưởng, phó phòng các ban, ngành và tương đương trở lên có trình độ chuyên môn đại học và được bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước; 100% công chức, viên chức có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên; 100% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ văn hóa từ THCS trở lên và có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên.

 

Cán bộ bộ phận “Một cửa” xã Thanh Hưng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Huyền Lâm

Ðể triển khai thực hiện Nghị quyết hiệu quả, Huyện ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tập trung tuyên truyền sâu rộng nội dung, đặc biệt là các chỉ tiêu cụ thể của Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên trên địa bàn. Ðồng thời, Huyện ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ. Ðảm bảo thực hiện tốt khâu này, cấp ủy các cấp tập trung đánh giá, phân loại cán bộ trên tinh thần công khai, minh bạch, trung thực, khách quan và toàn diện. Phải thận trọng, nghiên cứu kỹ cả trong xây dựng và thực hiện quy hoạch; thực hiện việc đề bạt, bổ nhiệm theo quy hoạch; vận dụng linh hoạt, sáng tạo; tránh khuynh hướng cứng nhắc, máy móc và khuynh hướng không coi trọng đúng mức công tác quy hoạch, dẫn tới tùy tiện, vô nguyên tắc. Ðiển hình trong thực hiện nội dung này là Ðảng bộ Ban Chỉ huy Quân sự, Công an huyện; đảng bộ các xã: Thanh Xương, Thanh An, Pom Lót; Chi bộ Văn phòng HÐND, UBND huyện...

Thực hiện việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trong quy hoạch giữa các cơ quan cấp huyện và từ các cơ quan cấp huyện về địa phương khó khăn để rèn luyện, bồi dưỡng và khắc phục tình trạng cục bộ địa phương, Huyện ủy, UBND huyện đã điều động, luân chuyển 11 lượt cán bộ từ các phòng, ban cấp huyện xuống giữ chức vụ chủ chốt ở cơ sở và ngược lại. Theo đánh giá của Huyện ủy, 100% cán bộ trong diện điều động, luân chuyển đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có những cán bộ đã tạo chuyển biến lớn tại cơ sở. Ðiển hình là việc luân chuyển đồng chí Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy về làm Bí thư Ðảng bộ xã Pom Lót. Ðồng chí được luân chuyển đã phát huy vai trò lãnh đạo, góp phần giúp Ðảng bộ xã nâng cao chất lượng sinh hoạt, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong Ðảng bộ và các chi bộ trực thuộc. Từ đó Ðảng bộ xây dựng và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nghị quyết chuyên đề.

Năm 2017, huyện Ðiện Biên phối hợp với các trường cao đẳng, đại học, trung học chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh cử trên 300 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý Nhà nước và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Ðồng thời, tiếp tục cụ thể hóa các tiêu chí, quy trình đánh giá cán bộ theo nhiều chiều, đặc biệt là tiếp nhận ý kiến đánh giá của nhân dân về cán bộ qua 4 kênh: Báo chí, tiếp xúc cử tri, mặt trận Tổ quốc và khiếu nại, phản ánh. Qua đó có giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Mạnh Thắng
Bình luận

Tin khác