Trả lời kiến nghị cử tri

08:33 - Thứ Tư, 27/12/2017 Lượt xem: 867 In bài viết
Cử tri xã Mường Nhà: Trong quá trình thi công tuyến đường Pom Lót - Núa Ngam - Huổi Puốc, do Sư đoàn 326, Quân khu 2 (Bộ Quốc phòng) làm chủ đầu tư đã làm hỏng đường lên Trường Tiểu học Na Phay, làm lấp kênh thủy lợi tại bản Na Phay, đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Sư đoàn 326, Quân khu 2 (Bộ Quốc phòng) bố trí vốn, sớm làm lại đường và kênh thủy lợi cho nhân dân.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri; ngày 15/8/2017, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã làm việc với UBND huyện Ðiện Biên. Theo đó đã thống nhất bổ sung hạng mục sửa chữa Ðường lên trường Tiểu học Na Phay và kênh thủy lợi tại bản Na Phay vào chi phí cho công tác Ðền bù di chuyển các công trình công cộng phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường Pom Lót - Núa Ngam - Huổi Puốc, sử dụng bằng nguồn vốn được cấp ứng 24 tỷ đồng trong chi phí đền bù giải phóng mặt bằng của dự án đã được Bộ Quốc phòng cấp theo Văn bản số 390/VP-TH ngày 13/01/2016 và sẽ triển khai thi công xong vào cuối năm 2017.

+ Hiện nay, hệ thống si phông của Thủy lợi Nậm Núa bị hỏng, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có biện pháp khắc phục.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 709/QÐ-UBND ngày 18/8/2017 phân bổ kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán vụ đông xuân năm 2016 - 2017, trong đó bố trí kinh phí cho sửa chữa si phông của thủy lợi Nậm Núa là 700 triệu đồng, hiện nay đơn vị quản lý, khai thác công trình (Công ty Cổ phần xây dựng thủy lợi Ðiện Biên) đang triển khai thực hiện.

- Cử tri xã Thanh Chăn:

Ðề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông - Vận tải xây dựng lại lan can 2 bên cầu tại bản Pa Lếch, tại đội 15 để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân khi tham gia giao thông; duy tu, bảo dưỡng quốc lộ 12, đoạn qua ngã tư C4.

Trả lời: Với chức năng được giao quản lý ngành giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh, là đơn vị được Bộ Giao thông - Vận tải ủy thác quản lý đường quốc lộ 12; Sở Giao thông vận tải đã báo cáo Bộ Giao thông - Vận tải và Tổng cục Ðường bộ Việt Nam, hiện tại dự án đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, bổ sung rãnh dọc và hệ thống an toàn giao thông trên quốc lộ 12 đoạn Km194+631 - Km203+452 đã được phê duyệt, trong đó có nội dung sửa chữa lan can cống bản L=4,5m tại Km197+859,55 (bản Pa Lếch, tại đội 15) bằng nguồn vốn bảo trì đường bộ năm 2018. Như vậy kiến nghị của cử tri xã Thanh Chăn, huyện Ðiện Biên sẽ được giải quyết trong năm 2018.

- Cử tri xã Thanh Nưa:

Hiện nay, hệ thống cống dẫn nước thải sinh hoạt của Trung đoàn Cảnh sát cơ động chưa đảm bảo yêu cầu, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe nhân dân quanh khu vực, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Trung đoàn Cảnh sát cơ động có biện pháp xử lý, đảm bảo môi trường cho các hộ dân lân cận.

Nội dung này: UBND tỉnh đã giao UBND huyện Ðiện Biên chủ trì, phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động xem xét giải quyết kiến nghị của cử tri. Ngày 10/7/2017, UBND huyện Ðiện Biên đã ban hành văn bản số 1138/UBND-TNMT đề nghị Trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Bắc khẩn trương thực hiện các giải pháp ngăn chặn, khắc phục việc xả nước thải của đơn vị ra môi trường khi chưa được xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, hiện nay Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc đang đề xuất với Bộ Công an, xin chủ trương để xây dựng hệ thống xử lý nước thải và bố trí vốn để triển khai xây dựng các công trình xử lý nước thải. Cho đến khi có chủ trương xây dựng hệ thống xử lý nước thải và được Bộ Công an bố trí vốn để triển khai thực hiện. Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc sẽ hạn chế đến mức thấp nhất việc xả nước thải, tránh ảnh hưởng xấu đến đời sống của người dân xung quanh.

- Cử tri xã Hua Thanh: Ðề nghị UBND tỉnh có ý kiến với Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông khi thực hiện nhiệm vụ nếu phát hiện người điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn phải nghiêm túc thi hành nghiệp vụ theo quy định.

Trả lời: Vấn đề này, UBND tỉnh xin tiếp thu và đã yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 226/KH-BCA-C67 ngày 01/8/2016 của Bộ Công an về tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện xe cơ giới đường bộ giai đoạn 2016 - 2020 của lực lượng Công an nhân dân; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm nhất là những vụ tai nạn mà nguyên nhân là do người điều khiển phương tiện giao thông có sử dụng rượu, bia trên địa bàn tỉnh.

-  Cử tri xã Núa Ngam:

+ Hiện nay, Bản Na Sang 1 có 126 hộ dân là quá đông, khó khăn cho công tác quản lý…, xã đã làm tờ trình đề nghị chia tách gửi huyện, tỉnh nhưng không thấy trả lời, đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan xem xét cho chia tách làm 2 bản thuận tiện cho công tác quản lý.

Trả lời: Căn cứ Ðiều 7, Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; để có đủ điều kiện thành lập thôn, bản mới thì mỗi thôn, bản sau khi chia tách thành lập mới phải có từ 100 hộ trở lên đối với thôn, bản miền núi, biên giới. Như vậy bản Na Sang 1, xã Núa Ngam chưa đủ điều kiện chia tách, thành lập mới theo quy định.

(Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác