Trả lời kiến nghị cử tri

10:54 - Thứ Hai, 25/12/2017 Lượt xem: 1067 In bài viết
Cử tri xã Mường Nhà (huyện Ðiện Biên) kiến nghị: Hiện có 3 hộ dân nằm ngoài danh sách đền bù của công trình thủy lợi Hồ Bản Ban, song diện tích đất lúa 1 vụ của 3 hộ dân này nằm trong hành lang bảo vệ công trình, vì vậy không được tiếp tục canh tác (hộ gia đình các ông: Lò Văn Sát 2.000m2; Lò Văn Thiên 1.800m2; Lò Văn Dương 500m2). Ðề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Ðiện Biên rà soát cụ thể và đề xuất phương án giải quyết.

Trả lời: UBND tỉnh đã có Văn bản số 2054/UBND-KTN ngày 24/7/2017, chỉ đạo rà soát, xử lý tồn tại trong công tác bồi thường GPMB tại công trình thủy lợi Bản Ban, xã Mường Nhà, huyện Ðiện Biên. Theo đó ngày 10/8/2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã tổ chức cuộc họp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan gồm: Sở Tài Chính; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Ðầu tư; Công ty TNHH Quản lý thủy nông Ðiện Biên; UBND huyện Ðiện Biên và Chi cục Thủy lợi, cùng ngày Sở NN&PTNT đã ban hành Thông báo số 1694/TB-SNN, đề nghị UBND huyện Ðiện Biên chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường; Công ty TNHH Quản lý thủy nông Ðiện Biên; Chi cục Thủy lợi và các đơn vị liên quan làm rõ các nội dung: Xác định diện tích đã được xử lý bồi thường giải phóng mặt bằng theo Quyết định số 1270/QÐ-UBND ngày 26/10/2007 của UBND tỉnh đối với 3 hộ gia đình các ông: Lò Văn Phát, Tòng Văn Dương, Lò Văn Thiên; xác định diện tích 3 hộ gia đình kiến nghị đền bù xem có trùng với diện tích đã được đền bù theo Quyết định số 1270/QÐ-UBND ngày 26/10/2007 của UBND tỉnh không; xác định chi tiết phần diện tích đã được đền bù, diện tích chưa được đền bù, tính toán kinh phí đền bù (nếu có). Ðể đảm bảo tính chính xác khách quan, hiện nay UBND huyện Ðiện Biên đang chỉ đạo Tổ chức Phát triển Quỹ đất của huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan và UBND xã Mường Nhà thu thập các thông tin, tài liệu có liên quan đến kiến nghị của các hộ dân, làm cơ sở để tham mưu, đề xuất với UBND huyện hướng xử lý, giải quyết. Hiện tại vẫn đang chờ kết quả xử lý, giải quyết của UBND huyện Ðiện Biên.

(Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác