Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII

05:02 - Thứ Sáu, 22/12/2017 Lượt xem: 1479 In bài viết
ĐBP - Ngày 22/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII. Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh; trưởng, phó phòng, chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy, các ban xây dựng Đảng, các cơ quan báo chí, Hội Văn học Nghệ thuật, Trường Cao đẳng Sư phạm, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Trường Cao đẳng Nghề Điện Biên dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị được học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của 4 nghị quyết, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII, đồng chí Đặng Hải Triều, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị đại biểu nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc những nghị quyết trên. Bởi đây là những quyết sách quan trọng đề cập đến những vấn đề quan trọng vừa cơ bản vừa cấp bách vừa cụ thể hóa những nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII. Do đó, đòi hỏi việc học tập quán triệt phải nắm chắc nội dung và cần có sự liên hệ với tình hình cụ thể ở từng đơn vị, địa phương để từ đó xây dựng, ban hành chương trình hành động sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Minh Thùy
Bình luận

Tin khác