Trả lời kiến nghị cử tri

10:17 - Thứ Sáu, 22/12/2017 Lượt xem: 1579 In bài viết
ĐBP - Cử tri xã Mường Nhà (huyện Ðiện Biên) kiến nghị: Hiện nay, mức học phí quy định tại Nghị quyết số 20/2016/NQ-HÐND, ngày 4/8/2016 của HÐND tỉnh Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên của các cấp học cao so với điều kiện kinh tế của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Ðề nghị UBND tỉnh kiến nghị với HÐND tỉnh xem xét, điều chỉnh, giảm mức học phí, tạo điều kiện cho con em đồng bào dân tộc miền núi, vùng khó khăn được đến trường.

Trả lời: Ngày 4/8/2016, HÐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 20/2016/NQ-HÐND quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên, có mức học phí cụ thể như sau: Học sinh có cha mẹ (hoặc người giám hộ) cư trú tại các xã thuộc khu vực I: Cấp học mầm non 40.000 đồng/tháng/học sinh, cấp học THCS, bổ túc THCS 25.000 đồng/tháng/học sinh, cấp học THPT, bổ túc THPT 35.000 đồng/tháng/học sinh. Học sinh có cha mẹ (hoặc người giám hộ) cư trú tại các xã thuộc khu vực II: Cấp học mầm non 30.000 đồng/tháng/học sinh, cấp học THCS, bổ túc THCS 15.000 đồng/tháng/học sinh, cấp học THPT, bổ túc THPT 25.000 đồng/tháng/học sinh. Học sinh có cha mẹ (hoặc người giám hộ) cư trú tại các xã thuộc khu vực III: Cấp học mầm non 25.000 đồng/tháng/học sinh, cấp học THCS, bổ túc THCS 10.000 đồng/tháng/học sinh, cấp học THPT, bổ túc THPT 15.000 đồng/tháng/học sinh.

Theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NÐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ, toàn bộ trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng miễn và giảm học phí. Ngoài đối tượng được miễn học phí, trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số được giảm 70% mức học phí theo Ðiểm a, Khoản 3 Ðiều 4 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDÐT-BTC-BLÐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Giáo dục và Ðào tạo - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NÐ-CP ngày 2/10/ 2015 của Chính phủ. Như vậy, nếu không thuộc đối tượng được miễn học phí thì trẻ em học mẫu giáo và học sinh là người dân tộc thiểu số nộp học phí như sau: Học sinh có cha mẹ (hoặc người giám hộ) cư trú tại các xã thuộc khu vực I: Cấp học mầm non 12.000 đồng/tháng/học sinh, cấp học THCS, bổ túc THCS 7.500 đồng/tháng/học sinh, cấp học THPT, bổ túc THPT 10.500 đồng/tháng/học sinh. Học sinh có cha mẹ (hoặc người giám hộ) cư trú tại các xã thuộc khu vực II: Cấp học mầm non 9.000 đồng/tháng/học sinh, cấp học THCS, bổ túc THCS: 4.500 đồng/tháng/học sinh, cấp học THPT, bổ túc THPT: 7.500 đồng/tháng/học sinh. Học sinh có cha mẹ (hoặc người giám hộ) cư trú tại các xã thuộc khu vực III: Cấp học mầm non 7.500 đồng/tháng/học sinh, cấp học THCS, bổ túc THCS 3.000 đồng/tháng/học sinh, cấp học THPT, bổ túc THPT 4.500 đồng/tháng/học sinh.

Theo Quyết định số 161/QÐ-UBND ngày 3/3/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả điều tra rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo năm 2016 trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo là 44,82%, tỷ lệ hộ cận nghèo là 8,76%. Như vậy, mức học phí áp dụng tại tỉnh Ðiện Biên là phù hợp với điều kiện kinh tế của các hộ gia đình.

(Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác