Thực hiện nghiêm chế độ công khai ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

10:45 - Thứ Năm, 21/12/2017 Lượt xem: 2300 In bài viết
ĐBP - Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Văn Năm tại Hội nghị đánh giá thực hiện ngân sách Đảng năm 2017; giao dự toán ngân sách Đảng năm 2018 được tổ chức ngày 21/12. Dự hội nghị có lãnh đạo các ban xây dựng Đảng tỉnh, Văn phòng tỉnh uỷ, Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh, Báo Điện Biên Phủ…


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Văn Năm phát biểu kết luận hội nghị.

Đánh giá tình hình thu, chi ngân sách năm 2017 cho thấy: Các nhu cầu chi thường xuyên, đột xuất đều được đáp ứng khá kịp thời. Dự ước tổng thu ngân sách Đảng năm 2017 đạt 78 tỷ 952 triệu đồng, đạt 110% dự toán giao đầu năm. Chi ngân sách Đảng năm 2017 được thực hiện trên cơ sở dự toán giao đầu năm. Trong quá trình thực hiện có một số nhiệm vụ phát sinh, song Văn phòng Tỉnh ủy đã đề nghị Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND tỉnh bổ sung cho các đơn vị dự toán, cơ bán đáp ứng yêu cầu chi thường xuyên, chi đặc thù của các đơn vị. Công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo tiến độ, giải ngân thanh toán kịp thời hết kế hoạch vốn được phân bổ theo đúng quy định; công tác thu, chi Đảng phí được thực hiện tương đối tốt theo đúng quy định. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Về dự toán và phương án phân bổ thu, chi ngân sách Đảng năm 2018, tổng thu, chi ngân sách Đảng dự toán giao 82 tỷ 785 triệu đồng.

9 ý kiến phát biểu tại hội nghị cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo. Trên cơ sở dự toán ngân sách được giao năm 2018, một số đơn vị đã đề nghị cân đối, bổ sung thêm nguồn ngân sách để đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Văn Năm khẳng định: Nguồn ngân sách dự toán được giao tuy còn hạn chế nhưng đã cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các đơn vị; việc thu, chi được thực hiện đúng theo quy định. Để thực hiện tốt dự toán ngân sách Đảng năm 2018, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ công khai ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trên cơ sở dự toán được giao chủ động xây dựng kế hoạch chi tiêu toàn diện; đẩy mạnh thực hiện chế độ tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp có thu; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kiểm toán việc sử dụng ngân sách tại các đơn vị dự toán trực thuộc.

Tin, ảnh: Đức Linh
Bình luận

Tin khác