Xây dựng quy chế làm việc, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan MTTQ và các đoàn thể tỉnh

08:46 - Thứ Năm, 21/12/2017 Lượt xem: 1516 In bài viết
ĐBP - Chiều 20/12, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban cơ quan MTTQ và các đoàn thể tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí: Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

Đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Năm 2017, MTTQ và các đoàn thể tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác năm của đơn vị mình; tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền xử lý giải quyết kịp thời quyền lợi, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên, nhân dân; tăng cường tuyên truyền, phổ biến quán triệt chỉ thị, nghị quyết Đảng bộ các cấp, chỉ tiêu nhiệm vụ của đơn vị mình tới cán bộ, hội viên, đoàn viên, nhân dân; tuyên truyền động viên hội viên tích cực tham gia phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới... Chăm lo phát triển tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động hướng về cơ sở, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác mặt trận và đoàn thể, hội quần chúng... Hoạt động có hiệu quả của MTTQ và các đoàn thể tỉnh đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh, các tầng lớp nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền, phát huy vai trò làm chủ, dân chủ của nhân dân.

Liên đoàn Lao động tỉnh kiến nghị cần giải quyết xử lý tình trạng doanh nghiệp nợ đọng BHXH, nợ lương người lao động; Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo và tỉnh hỗ trợ kinh phí cho đại hội công đoàn cấp tỉnh vào tháng 5/2018. Tỉnh đoàn kiến nghị kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh, bố trí sắp xếp vị trí công tác cho một số cán bộ đoàn quá tuổi theo quy định...

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lâm Văn Năm biểu dương ghi nhận kết quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể. Trong đó, tiêu biểu là đã đẩy mạnh các phong trào thi đua hiệu quả, rõ nét, làm tốt công tác đối ngoại nhân dân. Đồng thời nhấn mạnh: MTTQ và các đoàn thể cần nâng cao chất lượng tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết TW, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, hội viên, nhân dân; nghiên cứu đổi mới phương pháp hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động bằng việc làm cụ thể, tăng cường phối hợp thực hiện giám sát phản biện xã hội; phối hợp tiếp xúc cử tri lắng nghe ý kiến nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; xây dựng quy chế làm việc, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị...


Tin, ảnh: Tiến Dũng
Bình luận

Tin khác