Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị để nâng cao chất lượng tham mưu

03:24 - Thứ Tư, 20/12/2017 Lượt xem: 5018 In bài viết
ĐBP - Đó là chỉ đạo của đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban các cơ quan khối Đảng tỉnh năm 2017 được tổ chức vào ngày 20/12. Dự hội nghị, có các đồng chí: Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Trọng Khôi, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Quý, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017, các cơ quan khối Đảng tỉnh bám sát chủ trương của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan cấp trên; chủ động phối hợp tham mưu giúp Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo hoạt động của Tỉnh ủy theo cơ chế làm việc; trọng tâm là công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Chất lượng tham mưu, giúp việc của các cơ quan trong khối được nâng lên...

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Văn Năm phát biểu tại Hội nghị giao ban các cơ quan khối Đảng tỉnh năm 2017.

Năm 2018, các cơ quan trong khối bám sát chủ trương của cấp ủy, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, sự chỉ đạo của cơ quan Trung ương, nâng cao chất lượng tham mưu giúp việc đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Tỉnh ủy trên các lĩnh vực, trọng tâm là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tích cực vận động cán bộ, đảng viên, công chức, lao động trong cơ quan thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao và đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ.

Tại hội nghị, một số đại biểu tham gia ý kiến về việc phối hợp quản lý công tác cán bộ, đảng viên; vấn đề mua - đọc báo Đảng tại một số chi, đảng bộ còn hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát cần tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, trách nhiệm cá nhân của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Văn Năm đề nghị các cơ quan trong khối tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường định hướng thông tin báo chí, truyền thông để tham mưu giúp cấp ủy các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là công tác quản lý báo chí. Thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc tôn giáo. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị để nâng cao chất lượng tham mưu; nắm tình hình chính trị nội bộ trong các cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan trong khối thực hiện tốt công tác tham mưu thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ.

Tin, ảnh: Minh Thùy
Bình luận

Tin khác