Trả lời kiến nghị cử tri

09:45 - Thứ Tư, 20/12/2017 Lượt xem: 3617 In bài viết
Theo Quyết định của Ðề án 79, diện tích đất ở được giao là 400m2/hộ, nhưng thực tế hiện nay một số hộ dân tại bản Mường Nhé 2 chưa được nhận đủ diện tích đất ở theo quy định. Ðề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư rà soát và cấp đủ diện tích đất ở cho nhân dân.

Trả lời: Theo Quyết định số 574/QÐ-UBND ngày 2/7/2012, quy định mức hỗ trợ cụ thể của Ðề án Sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh huyện Mường Nhé, tỉnh Ðiện Biên đến năm 2015 “Hộ gia đình di chuyển đến nơi ở mới được giao đất ở không quá 400m2/hộ”. Căn cứ điều kiện địa hình thực tế tại các điểm bố trí sắp xếp dân cư, các đơn vị chủ đầu tư đã cố gắng bố trí, sắp xếp để đảm bảo mức đất ở cho các hộ dân không quá 400m2/hộ. Tuy nhiên, tại một số điểm bản, trong đó có bản Mường Nhé 2, việc bố trí các lô đất phải bám vào điều kiện thực tế của địa hình khu vực điểm bản; mặt khác, do tập quán của đồng bào khi di chuyển theo dòng họ, theo bản cũ, không muốn tách vào các bản khác, đồng thời phát sinh tăng một số hộ do tách hộ đề nghị được chấp thuận sắp xếp ở cùng bản mặc dù diện tích đất ở không thể đạt được 400m2. Nội dung này, UBND huyện Mường Nhé đã trao đổi, vận động và được các hộ dân thuộc bản Mường Nhé 2 đồng thuận. UBND tỉnh tiếp thu kiến nghị của cử tri và đề nghị cử tri, cấp ủy, chính quyền các xã tuyên truyền, vận động để đồng bào nắm rõ hơn về chủ trương chính sách của Nhà nước trong quá trình triển khai Ðề án.

- Cử tri xã Pá Mỳ kiến nghị:

+ Ðề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp rải nhựa tuyến đường giao thông từ xã Nậm Kè đến trung tâm xã Pá Mỳ.

Trả lời: Tuyến đường giao thông từ xã Nậm Kè đến trung tâm xã Pá Mỳ, có tổng chiều dài 22,1km đã được đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2014, do thiếu vốn nên phải cắt giảm mặt đường đá dăm láng nhựa 16,1km. Kiến nghị của cử tri là chính đáng, UBND tỉnh xin ghi nhận; tuy nhiên do nguồn vốn của tỉnh còn hạn hẹp, trong khi nhu cầu đầu tư cho cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh rất lớn, trong giai đoạn 2016 - 2020 chưa cân đối được nguồn vốn để thực hiện. Yêu cầu UBND huyện Mường Nhé đánh giá, sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư, trình UBND tỉnh cân đối, bố trí vốn để đầu tư xây dựng hoàn thiện tuyến đường trong giai đoạn tiếp theo.

+ Ðề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện Ðề án 79 tại Bản Huổi Lích 1 và tạo điều kiện cho các hộ dân tạm ứng tiền mua vật liệu để di chuyển về nơi ở mới.

Trả lời: Tại điểm bản Huổi Lích 1 các công trình dự án thành phần hiện nay cơ bản đã hoàn thành 100% khối lượng. Chủ đầu tư (UBND huyện Mường Nhé) đã tổ chức bốc thăm chia đất cho 20/29 hộ. Ðã có 7 hộ dân chuyển xuống ở và đã chi trả chi phí hỗ trợ làm nhà ở cho 3 hộ dân. Hiện nay, đơn vị đang tiếp tục thực hiện các công tác nghiệm thu nhà ở và chi trả chi phí hỗ trợ cho các hộ dân theo quy định.

- Cử tri xã Quảng Lâm kiến nghị: Ðề nghị UBND tỉnh kiến nghị với Ban chỉ đạo Tây Bắc tiếp tục quan tâm phân bổ nguồn vốn hỗ trợ làm nhà ở theo Quyết định số 130/QÐ-BCÐTB ngày 25/12/2015 của Ban chỉ đạo Tây Bắc về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ phục vụ an sinh xã hội cho các tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo vùng cao, vùng Tây bắc.

Trả lời: Theo Quyết định số 130-QÐ/BCÐTB ngày 25/12/2015 của Ban Chỉ đạo Tây Bắc, tỉnh Ðiện Biên sẽ được hỗ trợ 5 tỷ đồng làm nhà ở Ðại đoàn kết cho 100 hộ gia đình bằng nguồn vốn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giao Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) hỗ trợ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện do Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Agribank chưa có sự thống nhất về nội dung hỗ trợ nên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có phương án cụ thể để giải quyết khoản kinh phí cam kết hỗ trợ của Ngân hàng đối với tỉnh.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh sẽ tiếp tục kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ban Chỉ đạo Tây Bắc quan tâm phân bổ nguồn vốn hỗ trợ làm nhà ở theo Quyết định số 130/QÐ-BCÐTB ngày 25/12/2015 của Ban chỉ đạo Tây Bắc tại buổi làm việc giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ban Chỉ đạo Tây Bắc với UBND và Ủy ban MTTQ 6 tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao vùng Tây Bắc.

(Còn nữa)

Bình luận

Tin khác